Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
11 sie 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2015 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 810/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Uchwała”). Zgodnie z § 1 pkt 1 Uchwały, Zarząd GPW postanowił określić dzień 12 sierpnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.000.000 obligacji serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCFRPT00039” („Obligacje”). Zgodnie z § 1 pkt 2 Uchwały Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CPS0721”.

Informacja o emisji Obligacji została przekazana do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym Spółki numer 35/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
39/2015
Ostatnia aktualizacja 11.08.2015