Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 roku

Data: 
27 cze 2017

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 roku.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 roku reprezentowanych było ogółem 670.974.860 głosy, stanowiących 81,93% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.  

Załącznik: Lista akcjonariuszy (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
16/2017
Ostatnia aktualizacja 10.07.2017