Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2016

Data: 
30 cze 2016

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z art. 19 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, podjęła w dniu 29 czerwca 2016 roku, uchwałę o wyborze spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144, na biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2016.

Spółka w roku poprzednim również korzystała z usług spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
21/2016
Ostatnia aktualizacja 30.06.2016