Przyjęcie nowej strategii Grupy Polsat Plus oraz nowej polityki dywidendowej spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
20 gru 2021

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. Zarząd przyjął:

  • nową strategię Grupy Polsat Plus, w brzmieniu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego raportu bieżącego („Strategia”); oraz
  • nową politykę dywidendową Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik 2 do niniejszego raportu bieżącego („Polityka Dywidendowa”).

Strategia oraz Polityka Dywidendowa zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 20 grudnia 2021 r.

Załącznik:

  1. Strategia (.pdf)
  2. Polityka Dywidendowa (.pdf)

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
36/2021
Ostatnia aktualizacja 20.12.2021