Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 2 kwietnia 2015 roku

Data: 
02 kwi 2015

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 kwietnia 2015  roku.

Załącznik: Treść uchwał (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
14/2015
Ostatnia aktualizacja 02.04.2015