Stanowisko Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A., ogłoszonego w dniu 28 września 2021 roku

Data: 
13 paź 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 22/2021 z dnia 27 września 2021 roku oraz działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) („Ustawa o Ofercie"), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 28 września 2021 r. przez Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited oraz Pana Zygmunta Solorza na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Załącznik: Stanowisko Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A., ogłoszonego w dniu 28 września 2021 roku (.pdf)

Podstawa prawna

Art. 80 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080).

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
25/2021
Ostatnia aktualizacja 13.10.2021