Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Data: 
28 wrz 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2021 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki wystosowane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od Reddev Investments Limited, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.  

Spółka przekazuje treść otrzymanego powiadomienia w załączeniu.

Załącznik: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Cyfrowego Polsatu S.A. od Reddev Investments Ltd.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
23/2021
Ostatnia aktualizacja 28.09.2021