Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
17 wrz 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Zygmunta Solorza, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

Załączniki:

1. Zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza (.pdf)

2. Zawiadomienie od TiVi Foundation (.pdf)

3. Zawiadomienie od Reddev Investments (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
19/2021
Ostatnia aktualizacja 28.06.2023