Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o udzieleniu pożyczki spółce PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. w celu dalszej realizacji projektu wiatrowego

Data: 
14 cze 2023

Zważywszy, że:

  • Cyfrowy Polsat S.A („Spółka”) jest stroną umowy przedwstępnej z dnia 20 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami, dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”), reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-PCE, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.;
  • w dniu 10 czerwca 2022 r. PAK-PCE nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Great Wind sp. z o.o. („Spółka Projektowa”) celem realizacji budowy i eksploatacji instalacji OZE w postaci zespołu 33 turbin wiatrowych w obrębie gminy Człuchów, powiat człuchowski, województwo pomorskie, z potencjałem budowy farmy fotowoltaicznej w ramach uzyskanej mocy przyłączeniowej projektu („Przedsięwzięcie Inwestycyjne”);
  • w celu umożliwienia finansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Spółka zawarła z PAK-PCE umowę pożyczki z dnia 10 czerwca 2022 r. na kwotę nie wyższą niż 236.400.000,00 PLN oraz udzieliła poręczenia za zobowiązania Spółki Projektowej wynikające z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych do kwoty nie wyższej niż 96.000.000,00 EUR, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.;

Zarząd Spółki, informuje, że w dniu 14 czerwca 2023 roku podjął decyzję o zawarciu kolejnej umowy pożyczki pomiędzy Spółką jako pożyczkodawcą oraz PAK-PCE jako pożyczkobiorcą, która przewiduje   udzielenie przez Spółkę pożyczki do PAK-PCE do kwoty nie wyższej niż 175.000.000,00 PLN („Umowa Pożyczki").

Umowa Pożyczki zostanie zawarta w celu sfinansowania kolejnych płatności, które mają być dokonane przez Spółkę Projektową m.in. na podstawie umów z dostawcami i wykonawcami w tym m.in. umowę dostawy i instalacji turbin wiatrowych (Supply and Installation Agreement).

Umowa Pożyczki przewiduje, że pożyczka może być zaciągnięta w PLN lub EUR. Jednocześnie Umowa Pożyczki przewiduje możliwość pozyskania przez PAK-PCE również alternatywnych form finansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego oraz potencjalną wcześniejszą spłatę pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, oparte odpowiednio o stawkę WIBOR lub EURIBOR. Warunki finansowe oraz pozostałe warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych. Termin spłaty pożyczki został określony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
20/2023
Ostatnia aktualizacja 14.06.2023