Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 2 kwietnia 2015 roku

Data: 
02 kwi 2015

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 2 kwietnia 2015 roku.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 2 kwietnia 2015 roku reprezentowanych było ogółem 707.594.376 głosów, stanowiących 86,4% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Załącznik: Lista akcjonariuszy (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
15/2015
Ostatnia aktualizacja 02.04.2015