Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
27 gru 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 87 ust. 1. pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcji na GPW w Warszawie, zawartych w dniu 23 grudnia 2021 roku, zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze zwiększyły łączny stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka przekazuje treść zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki:

Zawiadomienie od NN PTE (.pdf)

 

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
42/2021
Ostatnia aktualizacja 27.12.2021