Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku

Data: 
30 cze 2016

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku reprezentowanych było ogółem 684.810.656 głosów, stanowiących 83,62% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Załącznik: Lista akcjonariuszy (.pdf)

Kategoria: 
Numer Raportu: 
20/2016
Ostatnia aktualizacja 30.06.2016