Rozpoczęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. negocjacji w sprawie pozyskania refinansowania

Data: 
25 cze 2015

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje o rozpoczęciu przez Spółkę oraz grupę instytucji finansowych w dniu 25 czerwca 2015 r. negocjacji mających na celu pozyskanie przez Spółkę środków finansowych, które umożliwią zrefinansowanie zadłużenia Spółki oraz podmiotów zależnych od Spółki, w tym w szczególności z tytułu umowy kredytów niepodporządkowanych (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 11 kwietnia 2014 r. zawartej przez m.in. Spółkę, z tytułu umowy kredytów niepodporządkowanych (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 17 czerwca 2013 r. zawartej przez m.in. Polkomtel sp. z o.o. oraz z tytułu obligacji niepodporządkowanych (ang. Senior Notes) z terminem wykupu w 2020 r., wyemitowanych przez Eileme 2 AB (publ) na podstawie umowy emisji obligacji (ang. Indenture) z dnia 26 stycznia 2012 r.

Skład grupy instytucji finansowych zaangażowanych w pozyskanie przez Spółkę refinansowania, o którym mowa powyżej, nie został ostatecznie ustalony na dzień rozpoczęcia negocjacji przez Spółkę.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
30/2015
Ostatnia aktualizacja 25.06.2015