Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Data: 
17 mar 2020

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Pana Aleksandra Myszki, który pełni w Spółce obowiązki zarządcze, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki.
Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Aleksander Myszka_Powiadomienie o transakcji

 

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2020
Ostatnia aktualizacja 17.03.2020