Polkomtel złożył wnioski rezerwacyjne w aukcji częstotliwości LTE

Data: 
26 paź 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 19 października 2015 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej („UKE”) ogłosił wyniki aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2600 MHz („Aukcja”). Zgodnie z informacjami podanymi przez UKE Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel”), podmiot w 100% zależny wobec Spółki, złożył najwyższe oferty w Aukcji na cztery bloki w paśmie 2600 MHz na łączną kwotę 155,735 mln zł.

W dniu dzisiejszym Polkomtel złożył wnioski o rezerwację częstotliwości, będących przedmiotem Aukcji oraz zamierza odebrać przydzielone mu rezerwacje. Rezerwacje dotyczące częstotliwości będą ważne przez 15 lat z możliwością ich przedłużenia.

Złożenie wniosków o rezerwację częstotliwości i ich odebranie nie oznacza, że Polkomtel nie będzie dochodził roszczeń związanych z wadliwym zakończeniem procesu aukcyjnego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
47/2015
Ostatnia aktualizacja 26.10.2015