Raporty ESG Grupy Polsat Plus

Raport Społecznej Odpowiedzialności za 2020

wersja PDF>>

wersja HTML>>

Raport niefinansowy za 2019

wersja PDF >>

wersja HTML >>

Raport niefinansowy za 2018

wersja PDF >>

wersja HTML >>

Raport niefinansowy za 2017

wersja PDF >>

wersja HTML >>

Raport niefinansowy za 2016

wersja HTML >>

Raport niefinansowy za 2015

wersja HTML >>

Raport niefinansowy za 2013

wersja HTML >>

Raport niefinansowy za 2012

wersja PDF >>

wersja HTML >>

Ostatnia aktualizacja 20.09.2021