Środowisko

W Grupie Polsat Plus pamiętamy o naszym wpływie na środowisko. 

W Grupie Polsat Plus pamiętamy o naszym wpływie na środowisko. Kontrolujemy zużycie surowców i oszczędzamy energię elektryczną. Skutecznie zarządzamy odpadami i wszędzie, gdzie to możliwe przekazujemy je do wyspecjalizowanych firm recyklingowych. Badamy również wpływ naszych urządzeń nadawczych na otoczenie.

Każda ze spółek z Grupy realizuje własne wyzwania środowiskowe.

Zygmunt Solorz, założyciel i główny akcjonariusz Grupy Polsat Plus, przedstawił swoją wizję uczynienia Polski czystą i powołał do życia Stowarzyszenie Program Czysta Polska, które jest otwarte dla każdego zainteresowanego. Jego członkami zostały spółki z Grupy Polsat Plus.

Misją Stowarzyszenia Program Czysta Polska, realizowaną m.in. przy wsparciu Grupy Polsat Plus, jest inicjowanie zmian, edukowanie społeczeństwa oraz nagłaśnianie ważnych tematów i akcji związanych z ekologią, ochroną środowiska i poprawą jakości życia.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polsat Plus za 2023

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polsat Plus za 2022

Pełna treść Raportu społecznego Grupy Polsat Plus 2020

Raport niefinansowy online 2019

Pełna treść Raportu Niefinansowego 2019

Ostatnia aktualizacja 11.04.2024