CSR w Grupie Polsat Plus

Grupa Polsat Plus to jedna z największych grup medialno-telekomunikacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, zatrudniająca ponad 7,5 tys. pracowników. Nadrzędny cel naszej działalności, jakim jest wzrost wartości naszej Grupy dla jej akcjonariuszy, staramy się osiągnąć w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i zapewniający najlepszą jakość produktów i usług dla naszych klientów. Jednocześnie dbamy o stwarzanie dla naszych pracowników licznych możliwości rozwoju i ich satysfakcję z pracy w naszej Grupie.

Jesteśmy dużą organizacją, która oddziałuje nie tylko na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, ale także na wiele grup swoich interesariuszy: począwszy od klientów i widzów, przez pracowników, dostawców, partnerów biznesowych, instytucje państwowe, organizacje społeczne, media, analityków i inwestorów, aż po konkurencję i instytucje finansowe.

Nasze działania społecznie odpowiedzialne związane są z trzema obszarami: troską o potrzeby klientów i widzów, zapewnieniem możliwości rozwoju pracownikom oraz misją społeczną, którą realizujemy w temacie bezpieczeństwa, pomocy dzieciom, promocji sportu oraz edukacji.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polsat Plus 2021

Raport społeczny 2020 

 bezpieczna_zima.jpg

Ostatnia aktualizacja 20.04.2023