Edukacja

Edukację społeczną prowadzimy od lat, ale w szczególności w 2020 roku zaangażowanie w walkę z koronawirusem uświadomiło nam, jak ważny jest to filar dla naszego otoczenia.

Działania w tym obszarze realizujemy poprzez:

 • misję Fundacji Polsat (pomoc chorym dzieciom i ich rodzinom oraz edukacja społeczeństwa na temat profilaktyki zdrowia oraz chorób rzadkich),
 • akcje i inicjatywy Fundacji Polsat związane z bieżącymi wyzwaniami zdrowotnymi (np. „Verano dla dzieci", czyli projekt strategicznie wpisany w działania Grupa Polsat Plus oraz Stowarzyszenia Program Czysta Polska w zakresie walki ze smogiem i poprawy jakości życia dzieci) czy oswajające społeczeństwo z chorobami rzadkimi (np. „Wilk czyta o SMA”, czyli znani i lubiani czytają dla dzieci o rdzeniowym zaniku mięśni),
 • poruszanie ważnych tematów medycyny specjalistycznej w programie pilotowanym przez Fundację Polsat pt. „Jesteśmy dla dzieci”, który jest emitowany na antenie Polsat News,
 • obecność przedstawicieli Fundacji i ekspertów medycznych w różnych programach Polsatu (m.in. „Nowy dzień”, „Wydarzenia”) w ramach komentarzy do bieżących istotnych tematów dotyczących zdrowia Polaków (m.in. na temat koronawirusa, smogu czy chorób rzadkich),
 • misję Stowarzyszenia Program Czysta Polska,
 • szerzenie wiedzy o ekologii i promowanie postawy prośrodowiskowej,
 • programy informacyjne nt. środowiska naturalnego w Polsacie, artykuły tematyczne w serwisie Zielona.Interia.pl oraz w portalu Polsatnews.pl,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, m.in. poprzez rozwój i popularyzację nowoczesnych technologii dostępu do Internetu,
 • stałą współpracę sieci Plus z Centrum Nauki Kopernik,
 • edukację na temat bezpieczeństwa w górach i nad wodą podczas eventów wakacyjnych i w trakcie ferii,
 • warsztaty z pierwszej pomocy,
 • akcje charytatywne wspierające rozwój dzieci niepełnosprawnych w ramach wolontariatu pracowniczego,
 • transfer wiedzy i wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami w ramach dużych projektów prowadzonych w wybranych spółkach w Grupie Polsat Plus.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polsat Plus za 2022

Raport niefinansowy online 2020

Pełna treść Raportu społecznego Grupy Polsat Plus 2020

Pełna treść Raportu Niefinansowego 2019 Grupy Polsat Plus

Ostatnia aktualizacja 20.04.2023