Pomoc dzieciom - Fundacja Polsat

Jednym z filarów naszej misji społecznej jest pomoc dzieciom.

Od blisko 25 lat Fundacja Polsat czyni nieprzerwanie wysiłki, aby poprawić sytuację zdrowotną najmłodszych pacjentów w Polsce – zgodnie z mottem: „Jesteśmy po to, by ratować zdrowie i życie najmłodszych”.

Obecne działania Fundacji wpisują się także w szereg inicjatyw i działań ekologicznych, w tym w walkę ze smogiem i jego skutkami, jakie podejmuje Grupa Polsat Plus poprzez powołane w ostatnim czasie Stowarzyszenie Program Czysta Polska.

Nadrzędnym celem Fundacji Polsat jest wsparcie najbardziej potrzebujących. Choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców, a finansowanie ze strony państwowej służby zdrowia z wielu powodów jest niewystarczające. Dlatego Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje otrzymywane od rodziców są weryfikowane, a następnie ich podania są rozpatrywane według ściśle ustalonych kryteriów.

img_0264_0.jpg

fot.Fundacja Polsat

Fundacja rozumie, że choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców. Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących.

Wybrane projekty z zaangażowaniem Fundacji Polsat:

  • zaangażowanie w walkę z koronawirusem i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu podczas narodowej kwarantanny,
  • przeniesienie do Polski programu Rodzinnych Przeszczepów Wątroby,
  • stworzenie pierwszego w Polsce Dziecięcego Oddziału Autologicznych Transplantacji Szpiku i Terapii Genowej w Katedrze Hematologii Chorób Rozrostowych Dzieci w Akademii Medycznej we Wrocławiu,
  • stworzenie Banku Komórek Krwiotwórczych z Krwi Pępowinowej im. Fundacji POLSAT przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie,
  • sprowadzenie programu zamykania ubytków międzyprzedsionkowych serca u dzieci metodą niechirurgiczną za pomocą techniki Amplatza w CZD,
  • wdrożenie nowatorskich technologii medycznych – zastosowanie tzw. sztucznej wątroby oraz neuromonitoringu śródoperacyjnego w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Centrum Zdrowia Dziecka,
  • wprowadzenie do Polski nowoczesnej metody leczenia w łonie matki dotyczącej rozszczepu kręgosłupa. Zabiegi są wykonywane w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak co roku, gorąco zachęcamy do wsparcia podopiecznych Fundacji Polsat i przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji. Nawet najmniejsza kwota może pomóc chorym dzieciom!

fundacja15_1204x677_v1.png
Ostatnia aktualizacja 20.04.2023