Stale udoskonalane bezpieczeństwo i higiena pracy

Chcemy zapewnić wszystkim pracownikom możliwe największe poczucie bezpieczeństwa pracy.

W każdej z naszych spółek działają służby BHP, których zadaniem jest rozpoznanie i ocena stanu bezpieczeństwa oraz wszystkich elementów środowiska pracy, które na ten stan bezpieczeństwa mogą wpływać,

  • zapewniamy pracownikom szkolenia okresowe BHP, przeciwpożarowe oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • w każdej z naszych spółek powołane są odrębne komisje BHP.
  • w Grupie Polsat Plus działa Formacja Obrony Cywilnej, która przyczynia się do minimalizacji ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Ostatnia aktualizacja 23.02.2022