Zmiany

2024

5 stycznia 2024

W dniu 5 stycznia 2024 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., że w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcji na GPW w Warszawie, zawartych w dniu 28 grudnia 2023 roku, zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze zmniejszyły łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

W wyniku powyższej zmiany na dzień zawiadomienia fundusze zarządzanie przez Nationale-Nederlanden PTE posiadały łącznie 40.841.465 akcje Spółki, stanowiące 6,39% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 40.841.465 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.   

2022

22 lipca 2022

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi dnia 22 lipca 2022 roku Spółka powzięła informację o zmianie posiadanych pośrednio przez TiVi Foundation oraz bezpośrednio przez Reddev Investments Limited i Tipeca Consulting Limited udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Reddev jest spółką zależną kontrolowanego przez Pana Zygmunta Solorz podmiotu TiVi Foundation. Tipeca Consulting Limited jest podmiotem objętym domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

Zmiana udziałów ww. podmiotów nastąpiła w dniu 19 lipca 2022 roku w wyniku:

 1. nabycia przez Reddev bezpośrednio łącznie 2.152.388 akcji zwykłych stanowiących 0,34% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.152.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 
 2. zbycia przez Tipeca łącznie 2.152.388 akcji zwykłych stanowiących 0,34% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.152.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

30 maja 2022

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi dnia 30 maja 2022 roku Spółka powzięła informację o zmianie posiadanych pośrednio przez Pana Zygmunta Solorza i TiVi Foundation oraz bezpośrednio przez Reddev Investments Limited, Spółkę, pana Tobiasa Solorza, Tobe Investments Group Limited oraz Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Reddev jest spółką zależną kontrolowanego przez Pana Zygmunta Solorz podmiotu TiVi Foundation. Spółka jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Reddev. Tobe jest spółką zależną kontrolowanego przez Pana Zygmunta Solorz podmiotu Tobe Foundation. Ponadto, pan Tobias Solorz jest objęty domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

Zmiana udziałów ww. podmiotów nastąpiła w dniach 25, 26 oraz 27 maja 2022 roku w wyniku transakcji na akcjach Spółki, w tym rozliczenia ogłoszonego w dniu 16 maja 2022 r. przez Spółkę wraz z Reddev oraz Tobe zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji Spółki, którego przedmiotem było nie więcej niż 35.000.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 5,47% kapitału zakładowego Spółki.  Zmiana udziałów nastąpiła w wyniku:

 1. nabycia przez Reddev bezpośrednio łącznie 13.576.140 akcji zwykłych stanowiących 2,12% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 13.576.140 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 
 2. nabycia przez Spółkę łącznie 17.668.359 akcji własnych, zwykłych stanowiących 2,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 17.668.359 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 2,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 
 3. nabycia przez pana Tobiasa Solorza łącznie 5.607.609 akcji zwykłych stanowiących 0,88% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 5.607.609 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 
 4. nabycia przez Tobe łącznie 4.449.156 akcji zwykłych stanowiących 0,70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.449.156 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 
 5. zbycia przez Embud 2 łącznie 32.005.867 akcji zwykłych stanowiących 5,00% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 32.005.867 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2021

27 grudnia 2021

W dniu 27 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., że w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcji na GPW w Warszawie, zawartych w dniu 23 grudnia 2021 roku, zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze zwiększyły łączny stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

W wyniku powyższej zmiany na dzień zawiadomienia fundusze zarządzanie przez Nationale-Nederlanden PTE posiadały łącznie 41.066.962 akcje Spółki, stanowiące 6,42% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 41.066.962 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 5,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

23 grudnia 2021

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi dnia 23 grudnia 2021 roku Spółka powzięła informację o zmianie posiadanych przez TiVi Foundation, Reddev Investments Limited oraz Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka jest podmiotem zależnym od Reddev Investments Limited. Reddev jest spółką zależną kontrolowanego przeze Pana Solorza podmiotu – TiVi Foundation. Embud 2 jest spółką kontrolowaną przez Pana Solorza.

Zmiana udziałów ww. podmiotów nastąpiła w dniu 22 grudnia 2021 roku w wyniku nabycia przez Spółkę w programu skupu akcji własnych 22.005.866 akcji zwykłych na okaziciela Spółki od Embud 2.

W wyniku zmiany udziałów i na dzień zawiadomienia TiVi Foundation posiadala bezpośrednio i pośrednio 353.348.370 akcji Spółki, stanowiących 55,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 532.765.871 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 65,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

a)       bezpośrednio, 10 akcji uprzywilejowanych imiennych Spółki, stanowiących 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b)      za pośrednictwem Reddev, 353.348.360 akcji Spółki, stanowiących 55,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 532.765.851 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 65,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

 1. 179.417.491 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 28,05% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 358.834.982 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 43,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Reddev bezpośrednio,
 2. 102.756.743 akcje zwykłe na okaziciela Spółki, stanowiące 16,07% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 102.756.743 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 12,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Reddev bezpośrednio, oraz
 3. 71.174.126 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 11,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 71.174.126 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 8,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Reddev pośrednio za pośrednictwem Spółki.

W wyniku zmiany udziałów i na dzień zawiadomienia Embud 2 posiadał bezpośrednio 32.005.867 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 5,00% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 32.005.867 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 3,91% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

29 listopada 2021

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi dnia 29 listopada 2021 roku Spółka powzięła informację o zmianie posiadanych przez Pana Zygmunta Solorza pośrednio, poprzez podmioty przez niego kontrolowane, udziału głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka jest podmiotem zależnym od Reddev Investments Limited. Reddev jest spółką zależną kontrolowanego przeze Pana Solorza podmiotu – TiVi Foundation.

Zmiana Udziału nastąpiła w dniu 26 listopada 2021 roku w wyniku:

 • zbycia przez Reddev 42.039.946 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 6,57% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 42.039.946 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 5,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Z tego 27.400.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 27.400.000  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki reprezentujących, 3,35% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zostało nabytych przez Spółkę. 
 • nabycia przez Reddev 14.639.946 zdematerializowanych akcji uprzywilejowanych imiennych Spółki, stanowiących 2,29% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 29.279.892 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku powyższych transakcji Pan Zygmunt Solorz posiadał pośrednio 387.506.625 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 60,59% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 566.924.126 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 69,22% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

(i) TiVi Foundation posiadała:

 • bezpośrednio 10 akcji uprzywilejowanych imiennych Spółki reprezentujących łącznie 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
 • pośrednio, za pośrednictwem Reddev, 321.342.494 akcje Spółki, stanowiące 50,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 500.759.985 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 61,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
  • 179.417.491 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 28, 05% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 358.834.982 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 43,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Reddev bezpośrednio;
  • 102.756.743 akcje zwykłe na okaziciela Spółki, stanowiące 16,07% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 102.756.743 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 12,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Reddev bezpośrednio; oraz
  • 39.168.260 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 6,12% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 39.168.260 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Reddev pośrednio za pośrednictwem Spółki;

ii) Embud posiadał bezpośrednio 64.011.733 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących łącznie 10,01% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 64.011.733 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 7,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

oraz z uwzględnieniem akcji posiadanych bezpośrednio przez Tipeca, która na podstawie art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie objęta jest domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, a która posiada 2.152.388 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących łącznie 0,34% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.152.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Raport bieżący nr 32/2021>>

Raport bieżący nr 34/2021>>

24 listopada 2021

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi dnia 24 listopada 2021 roku Spółka powzięła informację o zmianie posiadanych przez Pana Zygmunta Solorza pośrednio, poprzez podmioty przez niego kontrolowane, udziału głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka jest podmiotem zależnym od Reddev Investments Limited. Reddev jest spółką zależną kontrolowanego przeze Pana Solorza podmiotu – TiVi Foundation.

Zmiana udziału nastąpiła w dniu 24 listopada 2021 roku w wyniku rozliczenia transakcji zawartych w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 28 września 2021 r. przez Spółkę, Reddev Investments Limited oraz Pana Zygmunta Solorza, do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki. W wyniku rozliczenia Wezwania Spółka nabyła 11.768.260 akcji własnych, zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 1,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 11.768.260 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Reddev i Pan Zygmunt Solorz nie nabyli bezpośrednio żadnych akcji Spółki w ramach Wezwania.

W wyniku rozliczenia Wezwania, o którym mowa powyżej, Pan Zygmunt Solorz posiadał pośrednio 387.506.625 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 60,59% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 552.284.180 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 67,44% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

(i)TiVi Foundation posiadała:

 • bezpośrednio 10 akcji uprzywilejowanych imiennych Spółki reprezentujących łącznie 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
 • pośrednio, za pośrednictwem Reddev, 321.342.494 akcje Spółki, stanowiące 50,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 486.120.039 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 59,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
  • 164.777.545 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 25,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 329.555.090 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 40,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • 144.796.689 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 144.796.689 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 17,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • 11.768.260 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 1,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 11.768.260 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Reddev pośrednio za pośrednictwem Cyfrowego Polsatu;

ii) Embud posiadał bezpośrednio 64.011.733 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących łącznie 10,01% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 64.011.733 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 7,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

oraz z uwzględnieniem akcji posiadanych bezpośrednio przez Tipeca, która na podstawie art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie objęta jest domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, a która posiada 2.152.388 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących łącznie 0,34% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.152.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Raport bieżący nr 29/2021>>

Raport bieżący nr 30/2021>>

wrzesień

Reddev Investments Limited

W okresie od dnia 11 marca 2021 roku do dnia 20 sierpnia 2021 roku Reddev nabył łącznie 3.142.150 akcji zwykłych na okaziciela Cyfrowego Polsatu. W dniu 16 września 2021 roku Reddev zbył 5.060.044 akcji zwykłych na okaziciela Cyfrowego Polsatu oraz nabył 5.060.044 akcji uprzywilejowanych imiennych Cyfrowego Polsatu. W wyniku transakcji opisanych powyżej, zmienił się bezpośredni udział głosów posiadanych przez Reddev w walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zmianie Reddev posiada bezpośrednio 309.574.234 akcje Spółki, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 474.351.779 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 57,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składają się:

 • 164.777.545 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 25,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 329.555.090 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 40,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 144.796.689 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 144.796.689  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 17,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Raport bieżący nr 19/2021

TiVi Foundation

TiVI Foundation jest podmiotem bezpośrednio kontrolującym Reddev.

W wyniku transakcji zawartych przez Reddev w okresie od dnia 11 marca 2021 roku do dnia 20 sierpnia 2021 roku, a następnie w dniu 16 września 2021 roku, opisanych powyżej, zmienił się udział głosów posiadanych przez TiVi Foundation w walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zmianie udziału TiVi Foundation posiada bezpośrednio i pośrednio 309.574.244 akcje Spółki, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 474.351.789 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 57,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

a)       bezpośrednio, 10 akcji uprzywilejowanych imiennych Cyfrowego Polsatu, stanowiących 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

b)       za pośrednictwem Reddev 309.574.234 akcje Spółki, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 474.351.779 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 57,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składają się: 

 • 164.777.545 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 25,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 329.555.090 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 40,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 144.796.689 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 144.796.689 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 17,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zygmunt Solorz

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym dnia 17 września 2021 roku Spółka powzięła informację o zmianie posiadanych przez Pana Solorza pośrednio, poprzez spółkę zależną podmiotu przez niego kontrolowanego, udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku zawarcia przez Reddev w okresie od dnia 11 marca 2021 roku do dnia 20 sierpnia 2021 roku, a następnie w dniu 16 września 2021 roku transakcji, o których mowa powyżej.

W wyniku zawarcia ww. transakcji Pan Zygmunt Solorz posiada pośrednio 375.738.365 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 58,75% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 540.515.920 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 66,00% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

(i)     TiVi Foundation posiada:

 • bezpośrednio 10 akcji uprzywilejowanych imiennych Spółki reprezentujących łącznie 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
 • pośrednio, za pośrednictwem Reddev, 309.574.234 akcje Spółki, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 474.351.779 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 57,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
  • 164.777.545 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 25,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 329.555.090 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 40,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • 144.796.689 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 144.796.689 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 17,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

ii)       Embud posiada bezpośrednio 64.011.733 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących łącznie 10,01% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 64.011.733 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 7,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

oraz z uwzględnieniem akcji posiadanych bezpośrednio przez Tipeca, która na podstawie art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie objęta jest domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, a która posiada 2.152.388 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących łącznie 0,34% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.152.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Raport bieżący nr 19/2021

marzec

Reddev Investments Limited

W dniu 10 marca 2021 r. w okresie od dnia 17 marca 2020 r. do dnia 10 marca 2021 r. Reddev nabył 8.351.797 akcji zwykłych na okaziciela Cyfrowego Polsatu, stanowiących 1,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.351.797 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Zmianą Udziału Reddev posiadał bezpośrednio 298.080.287 akcji Spółki, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 457.797.788 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 55,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składało się:

 • 159.717.501 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących  24,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 319.435.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 138.362.786 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 21,63% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 138.362.786 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 16,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Zmianie Udziału Reddev posiada bezpośrednio 306.432.084 akcje Spółki, stanowiące 47,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 466.149.585 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 56,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składają się:

 • 159.717.501 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 24,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 319.435.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 •  146.714.583 akcje zwykłe na okaziciela Spółki, stanowiące 22,94% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 146.714.583 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 17,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

TiVi Foundation

TiVI Foundation jest podmiotem bezpośrednio kontrolującym Reddev.

W wyniku transakcji zawartych przez Reddev od 17 marca 2020 r. do 10 marca 2021 r, opisanych powyżej, zmienił się udział głosów posiadanych przez TiVi Foundation w walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. transakcjami TiVI Foundation posiadała bezpośrednio i pośrednio 298.080.297 akcji Spółki, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 457.797.808 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 55,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

a)       bezpośrednio, 10 akcji uprzywilejowanych imiennych Cyfrowego Polsatu, stanowiących 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b)       za pośrednictwem Reddev 298.080.287  akcji Spółki, stanowiące 46,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 457.797.788 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 55,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składało się:

 • 159.717.501 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 24,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 319.435.002 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 138.362.786 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 21,63% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 138.362.786 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 16,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po zmianie udziału TiVi Foundation posiada bezpośrednio i pośrednio 306.432.094 akcje Spółki, stanowiące 47,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 466.149.605 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 56,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

a)       bezpośrednio, 10 akcji uprzywilejowanych imiennych Cyfrowego Polsatu, stanowiących 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

b)       za pośrednictwem Reddev 306.432.084  akcje Spółki, stanowiące 47,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 466.149.585 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 56,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składają się: 

 • 159.717.501 imiennych, uprzywilejowanych co do głosu akcji Spółki, stanowiących 24,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 319.435.002 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 146.714.583 akcje zwykłe na okaziciela Spółki, stanowiące 22,94% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 146.714.583 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 17,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zygmunt Solorz

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym dnia 15 marca 2021 roku Spółka powzięła informację o zmianie posiadanych przez Pana Solorza pośrednio, poprzez spółkę zależną podmiotu przez niego kontrolowanego, udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku zawarcia przez Reddev w dniu 10 marca transakcji, o których mowa powyżej.

Przed zawarciem ww. transakcji Pan Zygmunt Solorz posiadał pośrednio 364.244.418 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 56,95% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 523.961.929 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 63,98% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

(i)     TiVi Foundation posiadała:

 • bezpośrednio 10 akcji uprzywilejowanych imiennych Spółki reprezentujących łącznie 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
 • pośrednio, za pośrednictwem Reddev, 298.080.287 akcji Spółki reprezentujących łącznie 46,61% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 457.797.788 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 55,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
  • 159.717.501 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki reprezentujących łącznie 24,97% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 319.435.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 39,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • 138.362.786 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących łącznie 21,63% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 138.362.786 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 16,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

ii)       Embud 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., podmiot pośrednio zależny od Pana Solorza, posiadał bezpośrednio 64.011.733 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących łącznie 10,01% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 64.011.733 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 7,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

oraz z uwzględnieniem akcji posiadanych bezpośrednio przez spółkę Tipeca Consulting Limited, która na podstawie art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie objęta jest domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, a która posiadała 2.152.388 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących łącznie 0,34% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.152.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku zawarcia ww. transakcji Pan Zygmunt Solorz posiada pośrednio 372.596.215 akcji Spółki, reprezentujących łącznie 58,26% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 532.313.726 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 65,00% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

(i)     TiVi posiada:

 • bezpośrednio 10 akcji uprzywilejowanych imiennych Spółki reprezentujących łącznie 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
 • pośrednio, za pośrednictwem Reddev, 306.432.084 (trzysta sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki, stanowiące 47,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 466.149.585 (czterysta sześćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 56,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
  • 159.717.501 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki reprezentujących łącznie 24,97% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 319.435.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 39,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • 146.714.583 (sto czterdzieści sześć milionów siedemset czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela Spółki, stanowiące 22,94% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 146.714.583 (sto czterdzieści sześć milionów siedemset czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 17,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

ii)       Embud posiada bezpośrednio 64.011.733 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących łącznie 10,01% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 64.011.733 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 7,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

oraz z uwzględnieniem akcji posiadanych bezpośrednio przez Tipeca, która na podstawie art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie objęta jest domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, a która posiada 2.152.388 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących łącznie 0,34% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.152.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2019

Listopad

Reddev Investments Limited

W dniu 5 listopada 2019 roku Reddev zbył 15.199.990 akcji imiennych uprzywilejowanych Cyfrowego Polsatu, stanowiących 2,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 30.399.980 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz nabył 15.199.990 akcji zwykłych na okaziciela Cyfrowego Polsatu, stanowiących 2,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 15.199.990 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. transakcjami Reddev posiadał bezpośrednio 298.080.287 akcji Spółki, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 472.997.778 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 57,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składało się:

 • 174.917.491 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 27,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 349.834.982 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 123.162.796 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 19,26% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 123.162.796 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 15,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku ww. transakcji Reddev posiada bezpośrednio 298.080.287 akcji Spółki, co stanowi 46,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 457.797.788 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 55,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składają się:

 • 159.717.501 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 24,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 319.435.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 138.362.786 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 21,63% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 138.362.786 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 16,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

TiVi Foundation

TiVI Foundation jest podmiotem bezpośrednio kontrolującym Reddev. W wyniku transakcji zawartych przez Reddev w dniu 5 listopada 2019 roku, opisanych powyżej, zmienił się udział głosów posiadanych przez TiVi Foundation w walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. transakcjami TiVI Foundation posiadała bezpośrednio i pośrednio 298.080.297 akcji Spółki, co stanowiło 46,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 472.997.798 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 57,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

a) bezpośrednio 10 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

b) za pośrednictwem Reddev 298.080.287 akcji Spółki, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 472.997.778 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 57,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składało się:

 • 174.917.491 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 27,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 349.834.982 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 123.162.796 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 19,26% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 123.162.796 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 15,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku ww. transakcji aktualnie TiVI Foundation posiada bezpośrednio i pośrednio 298.080.297 akcji Spółki, co stanowi 46,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 457.797.808 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 55,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

a) bezpośrednio 10 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

b) za pośrednictwem Reddev 298.080.287 akcji Spółki, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 457.797.788 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 55,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składają się:

 • 159.717.501 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 24,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 319.435.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 •  138.362.786 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 21,63% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 138.362.786 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 16,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pan Zygmunt Solorz

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym dnia 8 listopada 2019 roku Spółka powzięła informację o zmianie posiadanych przez Pana Solorza pośrednio, poprzez spółkę zależną podmiotu przez niego kontrolowanego, udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku zawarcia przez Reddev w dniu 5 listopada transakcji, o których mowa powyżej.

Przed zawarciem ww. transakcji Pan Zygmunt Solorz posiadał pośrednio, poprzez podmioty pośrednio i bezpośrednio przez siebie kontrolowane, tj. Reddev, TiVi Foundation, Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. i Tipeca Consulting Limited 364.244.418 akcji Spółki, stanowiących 56,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 539.161.919 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 65,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

(i) TiVi Foundation posiadał:

 • bezpośrednio 10 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • za pośrednictwem Reddev 298.080.287 akcji Spółki, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 472.997.778 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 57,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
  • 174.917.491 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 27,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 349.834.982 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
  • 123.162.796 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 19,26% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 123.162.796 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 15,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(ii)  Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. posiadał bezpośrednio 64.011.733 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 10,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 64.011.733 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

oraz z uwzględnieniem akcji posiadanych bezpośrednio przez Tipeca Consulting Limited, która jest objęta domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, a który posiadał 2.152.388 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,34% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.152.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku zawarcia ww. transakcji Pan Zygmunt Solorz posiada pośrednio, poprzez podmioty pośrednio i bezpośrednio przez siebie kontrolowane, tj. Reddev, TiVi Foundation, Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. i Tipeca Consulting Limited 364.244.418 akcji Spółki, stanowiących 56,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 523.961.929 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 63,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że:

(i) TiVi Foundation posiada:

 • bezpośrednio 10 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 0,0000016% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,0000024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • za pośrednictwem Reddev 298.080.287 akcji Spółki, stanowiących 46,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 457.797.788 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 55,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składają się:
  • 159.717.501 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 24,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 319.435.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
  • 138.362.786 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 21,63% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 138.362.786 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 16,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(ii) Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. posiada bezpośrednio 64.011.733 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 10,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 64.011.733 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

oraz z uwzględnieniem akcji posiadanych bezpośrednio przez Tipeca Consulting Limited, która jest objęta domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, a który posiadał 2.152.388 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,34% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.152.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2018

Styczeń

Karswell Limited

W dniu 26 stycznia 2018 r. Karswell Limited zbył 16.577.107 akcji zwykłych na okaziciela Cyfrowego Polsatu.

Przed transakcją Karswell Limited posiadał bezpośrednio 149.988.268 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 23,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 149.988.268 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 18,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku transakcji Karswell posiada bezpośrednio 133.411.161 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi 20,86% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 133.411.161 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 16,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Raport bieżący nr 4/2018>>

Sensor Overseas Limited

W dniu 29 stycznia 2018 r. Sensor Overseas Limited zbył, a Reddev Investments Limited nabył 21.041.375 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Cyfrowego Polsatu.

Przed ww. zbyciem akcji Sensor Overseas Limited posiadał bezpośrednio 55.092.796 akcji Spółki, co stanowiło 8,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 82.005.421 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składało się:

 • 26.912.625 akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 4,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.825.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 6,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 28.180.171 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,40% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku ww. zbycia akcji Sensor Overseas Limited posiada bezpośrednio 34.051.421 akcji Spółki, co stanowi 5,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 39.922.671 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składają się:

 • 5.871.250 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 0,92% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 11.742.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 28.180.171 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,40% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Reddev Investments Limited

W dniu 29 stycznia 2018 r. Sensor Overseas Limited zbył, a Reddev Investments Limited nabył 21.041.375 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Cyfrowego Polsatu.

Przed ww. nabyciem akcji Reddev Investments Limited posiadał bezpośrednio 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składało się:

 • 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 23,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku ww. nabycia akcji Reddev Investments Limited posiada bezpośrednio 175.245.671 akcji Spółki, stanowiących 27,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 348.791.922 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składają się:

 • 173.546.251 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 27,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 347.092.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pan Zygmunt Solorz

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym dnia 30 stycznia 2018 roku Spółka powzięła informację o zmianie posiadanych przez Pana Solorza pośrednio, poprzez podmioty przez niego kontrolowane, udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku: zawarcia dwóch transakcji, o których mowa powyżej, tj. zbycia w dniu 26 stycznia 2018 roku przez Karswell Limited 16.577.107  akcji zwykłych na okaziciela Cyfrowego Polsatu oraz zbycia w dniu 29 stycznia 2018 roku przez Sensor Overseas Limtied na rzecz Reddev Investments Limited 21.041.375 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Cyfrowego Polsatu.

Przed zawarciem ww. transakcji Pan Zygmunt Solorz posiadał, poprzez podmioty pośrednio i bezpośrednio przez siebie kontrolowane, tj. Reddev, Karswell, Embud2 i Argumenol Investment Company 362.256.512 akcji Spółki, stanowiących 56,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 514.761.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 62,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w szczególności:

 • 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 23,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez Reddev, oraz
 • 209.751.636 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 32,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 209.751.636 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 25,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że
  • poprzez Reddev - 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • poprzez Karswell - 149.988.268  akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 23,45% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 149.988.268 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 18,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • poprzez Embud2 - 58.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 9,07% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 58.000.000  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
  • poprzez Argumenol - 63.948 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 63.948 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku zawarcia ww. transakcji Pan Zygmunt Solorz posiada, poprzez podmioty pośrednio i bezpośrednio przez siebie kontrolowane, tj. Reddev, Karswell, Embud2, Argumenol, 366.720. akcji Spółki, stanowiących 57,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 540.267.031  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 65,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W szczególności:

 • 173.546.251 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 27,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 347.092.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez Reddev, oraz
 • 193.174.529 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 30,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 193.174.529 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 23,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ten sposób, że
  • poprzez Reddev - 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • poprzez Karswell - 133.411.161 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 20,86% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 133.411.161 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 16,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • poprzez Embud2 - 58.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 9,07% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 58.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
  • poprzez Argumenol - 63.948 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 63.948 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Kwiecień

Karswell Limited

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Karswell Limited zbył 123.411.161 akcji zwykłych na okaziciela Cyfrowego Polsatu.

Przed transakcją Karswell Limited posiadał bezpośrednio 133.411.161 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowiło 20,86% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 133.411.161 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 16,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku transakcji Karswell posiada bezpośrednio 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi 1,56% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Raport bieżący nr 13/2018>>

Reddev Investments Limited

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Reddev Investments Limited nabył 123.411.161 akcji zwykłych na okaziciela Cyfrowego Polsatu.

Przed ww. nabyciem akcji Reddev Investments Limited posiadał bezpośrednio 175.245.671 akcji Spółki, stanowiących 27,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 348.791.922 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składają się:

 • 173.546.251 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 27,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 347.092.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku ww. nabycia akcji Reddev Investments Limited posiada bezpośrednio 298.656.832 akcji Spółki, stanowiących 46,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 472.203.083 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 57,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na ww. akcje składają się:

 • 173.546.251 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 27,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 347.092.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 42,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 125.110.581 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 19,56% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 125.110.581 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 15,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2017

Lipiec

W dniu 12 lipca 2017 roku Sensor Overseas Limited nabył 171.250 imiennych uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu akcji Spółki. W wyniku powyższej transakcji Sensor posiada łącznie 55.092.796 akcji Spółki, co stanowi 8,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 82.005.421 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na pakiet akcji posiadanych przez Sensor składa się:

 • 26.912.625 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.825.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 • 28.180.171 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2015

Marzec

Argumenol przeniósł na rzecz Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 28.415.173 akcji zwykłych na okaziciela, serii J Spółki. W wyniku powyższej transakcji Embud posiada 58.063.948 akcji Spółki, co stanowi 9,08% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 58.063.948 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku powyższej transakcji Argumenol nie posiada akcji Spółki.

2014

Grudzień 

 • Argumenol przeniósł na rzecz Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 29.648.775 akcji zwykłych na okaziciela, serii J Spółki. W wyniku powyższej transakcji Argumenol posiada 28.415.173 akcji Spółki, co stanowi 4,44% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.415.173 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 • Sensor Overseas Ltd. - akcjonariusz Spółki, wyemitował nowe udziały (reprezentujące ok. 76% kapitału Sensor po jego podwyższeniu), które objęła spółka EVO Holding Ltd., będąca spółką zależną EVO Foundation (Fundacja), na skutek czego Sensor stała się spółką pośrednio zależną Fundacji. Po emisji udziałów przez Sensor, Fundacja posiada, za pośrednictwem Sensor, którego podmiotem bezpośrednio dominującym jest EVO Holding, będąca spółką zależną Fundacji, 54.921.546 akcji Spółki, stanowiących 8,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wrzesień

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zbył 15.596.026 akcji Spółki. W wyniku zbycia akcji Spółki EBOiR posiada 31.664.664 akcje Spółki, stanowiące 4,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 31.664.664 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Czerwiec

Sensor Overseas Limited, spółka kontrolowana przez Pana Heronima Rutę, nabyła 1.700.000 niezdematerializowanych imiennych uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu akcji Spółki. W wyniku transakcji Pan Heronim Ruta posiada pośrednio łącznie 54.921.546 akcji Spółki, stanowiących 8,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się:
(a) 26.741.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.482.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
(b) 28.180.171 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Maj

W wyniku podwyższenia przez Spółkę kapitału zakładowego w drodze emisji 291.193.180 akcji zwykłych na okaziciela Serii I oraz Serii J, i objęcia tych akcji przez osoby uprawnione, zmieniła się struktura akcjonariatu. Kapitał zakładowy składa się z 639.546.016 akcji reprezentujących 818.963.517 głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1. Wraz z objęciem 47.260.690 akcji Serii I Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju posiada 47.260.690 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 7,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 47.260.690 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Wraz z objęciem 27.880.274 akcji Serii J Sensor Overseas Limited posiada 53.221.546 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 8,32% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 78.262.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Sensor Overseas Limited jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Heronima Ruty, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

3. Po emisji akcji Serii I i Serii J spółka Pola Investments Limited ("Pola"), spółka pośrednio zależna od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, w stosunku do której podmiotem bezpośrednio dominującym jest TiVi Foundation, podmiot bezpośrednio zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, posiada łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się:
(a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
(b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Wraz z objęciem 157.988.268 akcji Serii J Karswell Limited ("Karswell") posiada 157.988.268 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 24,70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 157.988.268 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Karswell jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

5. Wraz z objęciem 58.063.948 akcji Serii J Argumenol Investment Company Limited ("Argumenol") posiada 58.063.948 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 9,08% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 58.063.948 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Argumenol jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

6. Po emisji akcji Serii I i Serii J podmioty zależne od Pana Zygmunta Solorza-Żaka: TiVi Foundation, Karswell i Argumenol, posiadają łącznie 370.256.512 akcji Spółki, stanowiących 57,89% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 522.761.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

7. Pola zbyła w drodze aportu na rzecz Reddev Investments Limited ("Reddev"), podmiotu bezpośrednio zależnego od Pola, 154.204.296 akcji Spółki. W wyniku transakcji Reddev posiada bezpośrednio, a Pola pośrednio poprzez Reddev, łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się:
(a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
(b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2012

Marzec

 • Pola Investments Ltd. zbyła 25.341.272 akcji Spółki. W wyniku przeprowadzenia transakcji Pola Investments posiada 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 44,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 58,11% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 • Sensor Overseas Ltd. nabył 25.341.272 akcji Spółki. Po przeniesieniu własności akcji Sensor posiada 25.341.272 akcji Spółki, stanowiących 7,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 50.382.647 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,55% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Styczeń

Pola Investments Ltd. nabyła w drodze darowizny otrzymanej od swojego jedynego udziałowca, tj. Delas Holdings Limited, łącznie 168.941.818 akcji Spółki. Po przeniesieniu własności Akcji, Delas nie posiada jakichkolwiek akcji Spółki. W wyniku przeprowadzenia wyżej opisanej transakcji Pola Investments posiada 168.941.818 akcji Spółki, co stanowi 48,5% kapitału zakładowego Spółki. Akcje uprawniają do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2011

Grudzień

W toku prowadzonej likwidacji Polaris Finance B.V. w likwidacji, spółka Delas Holdings Limited utworzona zgodnie z prawem Malty jako jedyny udziałowiec Polaris nabyła łącznie 168.941.818 akcji Spółki. Po przeniesieniu własności akcji, Polaris nie posiada jakichkolwiek akcji Spółki. W wyniku przeprowadzenia powyższej transakcji Delas posiada 168.941.818 akcji Spółki, co stanowi 48,5% kapitału zakładowego Spółki. Akcje uprawniają do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Czerwiec

 • Polaris Finance B.V. sprzedał 6.083.182 zdematerializowanych akcji. W wyniku tej transakcji stan posiadania Polaris Finance B.V. zmienił się z 175.025.000 akcji do 168.941.818 akcji Spółki stanowiących 48,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 • Karswell Limited sprzedał 68.023.662 akcji. W wyniku tej transakcji Karswell Limited nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.

Kwiecień

W wyniku podwyższenia przez Spółkę kapitału zakładowego w drodze emisji 80.027.836 akcji zwykłych na okaziciela Serii H, i objęcia tych akcji przez osoby uprawnione, zmieniła się struktura akcjonariatu. Kapitał zakładowy składa się z 348.352.836 akcji reprezentujących 527.770.337 głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wraz z objęciem 53.887.972 akcji serii H, spółka Karswell Limited stała się posiadaczem 15,47% udziałów w kapitale zakładowym Spółki reprezentujących 10,21% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Po zmianie liczby akcji, posiadane przez spółkę Polaris Finance 175.025.000 akcji, stanowią 50,24% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i reprezentują 64,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2010

Kwiecień

Polaris Finance B.V. sprzedał 7.918.750 zdematerializowanych. W wyniku tej transakcji stan posiadania Polaris Finance B.V. zmienił się z 182.943.750 akcji do 175.025.000 akcji Spółki co stanowi 65,23% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 341.967.501 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 76,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A.

2009

Kwiecień

Pan Zygmunt Solorza-Żak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki dokonał przeniesienia zwrotnego 20.000.000 niezmaterializowanych akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 2 do 1 na rzecz Polaris Finance B.V. Po dokonaniu ww. transakcji Polaris Finance S.A. posiada 182.943.750 akcji Spółki, co stanowi 68,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 357.968.750 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 78,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A.

2008

Grudzień

Polaris Finance B.V. sprzedał 20.000.000 niezmaterializowanych akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 2 do 1 na rzecz Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Po dokonaniu ww. transakcji Polaris Finance S.A. posiada 162.943.750 akcji Spółki, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 317.968.750 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 69,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A.

Kwiecień

W ramach oferty publicznej akcji przeprowadzonej Polaris Finance B.V. sprzedał 67.081.250 akcji. W wyniku tej transakcji stan posiadania Polaris Finance B.V. zmienił się z 250.025.00 akcji do 182.943.750 akcji.

Ostatnia aktualizacja 04.03.2024