Powrót
icon

Kierownik Oferty

Polkomtel Sp. z o.o.

Aplikuj

Oferta ważna do

03.08.2024

Departament

Marketing

Numer referencyjny

WB/KO/MN/22049

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Wyprowadzanie na rynek ofert skierowanych do Klientów indywidualnych, pod marką Plus,
 • Współtworzenie strategii rozwoju nowych produktów,
 • Prowadzenie projektów o strategicznym znaczeniu dla spółki, angażujących różne obszary w organizacji,
 • Zarządzanie projektami mającymi na celu wprowadzenie nowych usług,
 • Współtworzenie komunikacji marketingowej produktu: kampanie ATL, materiały BTL, social i online,
 • Bieżący monitoring wyników i rekomendacje usprawnień,
 • Realizacja badań marketingowych do budowy wiedzy o Kliencie i jego potrzebach,
 • Analiza rynku, monitoring konkurencji,
 • Współpraca z dostawcami.

Nasze oczekiwania

 • Minimum 4-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w marketingu produktowym w branży telekomunikacyjnej lub pokrewnych,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Umiejętność tworzenia, rozwijania, budowania nowych produktów i procesów,
 • Umiejętność prezentacji produktów i zmian produktowych wewnątrz organizacji,
 • Kreatywność i myślenie „out of the box”,
 • Znajomość metodologii prowadzenia projektów i umiejętność zarządzania kilkoma projektami jednocześnie,
 • Umiejętność zarządzania zespołem projektowym w sytuacji braku zależności służbowej,
 • Orientacja na współpracę i budowanie relacji,
 • Umiejętności analityczne, wyciąganie wniosków z raportów, badań marketingowych itp.,
 • Umiejętność praca pod presją czasu w zwinnym środowisku #agile,
 • Pozytywne nastawienie na ciągłą zmianę,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Sprawne posługiwanie się językiem angielskim zarówno w mowie jak i piśmie – poziom min. B+,
 • Znajomość podejścia design thinking będzie dodatkowym atutem.

Mile widziana:

 • Znajomość JIRA, Confluence, goSAP.

Co oferujemy

 • Pracę na odpowiedzialnym stanowisku w największej grupie kapitałowej w kraju,
 • Możliwość poznania najnowszych technologii i rozwój umiejętności managerskich w dynamicznie rozwijającym się środowisku,
 • Super atmosferę, przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą,
 • Hybrydowy model pracy,
 • Dostęp do platformy szkoleniowej, gdzie z pewnością znajdziesz coś dla siebie,
 • Pakiet benefitów (karta Multisport, opieka medyczna w LuxMed, ubezpieczenie na życie, liczne oferty pracownicze dedykowane pracownikom Grupy),
 • Ponieważ praca to nie wszystko – dostęp do bezpłatnych sekcji sportowych :)
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@plus.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji