Powrót
icon

Specjalista ds. Zatrzymania Klienta

Polkomtel Sp. z o.o.

Aplikuj

Oferta ważna do

27.07.2024

Departament

Marketing

Numer referencyjny

WB/SZK/RM/

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Udział w planowaniu i wdrażaniu strategii utrzymania oraz budowy wartości w bazie klientów,
 • Współudział w budowaniu oraz zarządzaniu bazą Klientów, a także definiowanie grup docelowych dedykowanych do działań,
 • Planowanie oraz zarządzanie kampaniami zatrzymaniowymi dedykowanymi do poszczególnych segmentów klientów,
 • Weryfikacja i optymalizacja kampanii na podstawie wyników,
 • Analiza wyników, wyciąganie wniosków oraz rekomendowanie działań, 
 • Przygotowywanie prezentacji wynikowych,
 • Udział w projektowaniu oraz wdrażaniu procesów i narzędzi wspierających zatrzymanie i procesy zatrzymaniowe,
 • Analiza konkurencji oraz rozwiązań rynkowych,
 • Zlecanie badań marketingowych, analiza wyników oraz rekomendowanie działań optymalizacyjnych proces zatrzymania.

Nasze oczekiwania

 • Wysokie umiejętności analityczne i logicznego myślenia,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office – w tym Excel,
 • Dobra znajomość angielskiego,
 • Znajomość technik efektywnej komunikacji elektronicznej z klientem będzie dodatkowym atutem,
 • Kreatywność, samodzielność oraz entuzjazm w działaniu,
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność,
 • Jesteśmy graczami zespołowymi, dlatego szukamy kogoś, kto jest nastawiony na współpracę,
 • Kreatywność, odwaga w prezentowaniu własnych pomysłów oraz umiejętność argumentowania,
 • Docenimy osoby zainteresowane tematyką rynku telekomunikacyjnego.

Co oferujemy

 • Pracę na odpowiedzialnym stanowisku w największej grupie kapitałowej w kraju,
 • Super atmosferę, przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą,
 • Dostęp do platformy szkoleniowej, gdzie z pewnością znajdziesz coś dla siebie,
 • Hybrydowy model pracy (tydzień home office, tydzień z biura),
 • Pakiet benefitów (karta Multisport, opieka medyczna w LuxMed, ubezpieczenie na życie, liczne oferty pracownicze dedykowane pracownikom Grupy),
 • Ponieważ praca to nie wszystko – dostęp do bezpłatnych sekcji sportowych :)
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@plus.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji