Podstawowe dane operacyjne

Segment usług B2C i B2B

20202021
1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q
USŁUGI KONTRAKTOWE ŚWIADCZONE KLIENTOM1) B2C
Łączna liczba RGU2) B2C na koniec okresu [tys.], w tym: 12.908 12.984 13.084 13.169 13.172 13.188 13.494
Płatna telewizja [tys.], w tym: 5.301 5.319 5.340 5.355 5.344 5.332 5.306
Telefonia komórkowa [tys.] 5.628 5.683 5.761 5.810 5.832 5.865 6.182
Internet [tys.] 1.979 1.981 1.984 2.004 1.996 1.992 2.006;
Liczba klientów  B2C na koniec okresu [tys.] 6.046 6.033 6.018 6.004 5.962 5.932 6.069
ARPU na klienta B2C3) [PLN] 63,3 63,3 64,9 66,2 67,2 67,8 68,6
ARPU na klienta B2C3) (narastająco od początku roku) [PLN] 63,3 63,3 63,9 64,5 67,2 67,5 67,9
Churn w segmencie B2C4) 7,2% 6,9% 6,7% 6,9% 7,1% 7,3% 6,9%
Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C 2,13 2,15 2,17 2,19 2,21 2,22 2,22
USŁUGI PRZEDPŁACONE
Łączna liczba RGU na koniec okresu [tys.], w tym: 2.639 2.525 2.671 2.618 2.736 2.596 2.773
Płatna telewizja [tys.] 172 93 158 114 225 136 145
Telefonia komórkowa [tys.] 2.393 2.364 2.449 2.446 2.458 2.414 2.584
Internet [tys.] 73 68 64 58 53 47 44
ARPU na RGU prepaid5) [PLN] 15,1 15,2 15,9 15,8 15,6 16,0 16,4
ARPU na RGU prepaid5) (narastająco od początku roku) [PLN] 15,1 15,1 15,4 15,5 15,6 15,8 16,0
USŁUGI KONTRAKTOWE ŚWIADCZONE KLIENTOM B2B
Łączna liczba klientów B2B (na koniec okresu) [tys.] 68,9 68,6 68,9 69,3 68,8 68,3 68,8
ARPU na klienta B2B3 [PLN] 1.393 1.376 1.369 1.384 1.404 1.387 1.367
ARPU na klienta B2B3 (narastająco od początku roku)[PLN] 1.393 1.385 1.379 1.381 1.404 1.396 1.386

1) Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym. Klient identyfikowany jest na poziomie unikalnego numeru PESEL, NIP lub REGON.
2) RGU (revenue generating unit) - pojedyncza, aktywna, generująca przychód detaliczny usługa płatnej telewizji świadczonej w dowolnej technologii, dostępu do Internetu mobilnego lub przewodowego bądź telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
3) ARPU na klienta B2C/B2B - średni miesięczny przychód detaliczny od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym.
4) Churn (współczynnik odejść lub odpływu) - rozwiązanie umowy z Klientem B2C w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12-miesięcznym okresie.
5) ARPU na RGU prepaid - średni miesięczny przychód detaliczny wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym w przeliczeniu na jednostkę RGU prepaid.

ZASTRZEŻENIE
Przy ocenie naszej działalności operacyjnej w segmencie usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych osobno analizujemy świadczone przez nas usługi kontraktowe i usługi przedpłacone. W przypadku tych pierwszych bierzemy pod uwagę liczbę pojedynczych, aktywnych usług świadczonych w modelu kontraktowym (RGU), liczbę klientów, wskaźnik odpływu klientów (churn) oraz średni miesięczny przychód na klienta. W przypadku usług przedpłaconych analizowana jest liczba unikalnych, aktywnych usług świadczonych w modelu przedpłaconym (RGU prepaid) oraz średni przychód przypadający na RGU prepaid. Liczba raportowanych RGU prepaid w ramach telefonii komórkowej oraz Internetu oznacza liczbę kart SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo skorzystały z usług transmisji danych. W przypadku bezpłatnego dostępu do Internetu świadczonego przez Aero2 do RGU usług przedpłaconych w ramach dostępu do Internetu wliczone zostały wyłącznie te karty SIM, które w ciągu ostatnich 90 dni skorzystały z usług transmisji danych w ramach płatnych pakietów.

Nadawanie i produkcja telewizyjna

Udziały w oglądalności (SHR %), wszyscy 16-49 lat, cała doba

 201920202021
SHR%1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q
Polsat - kanał główny 11,20% 11,38% 10,97% 10,43% 9,90% 9,18% 9,38% 9,55% 9,30%
Polsat - kanały tematyczne 12,17% 13,56% 13,84% 13,76% 13,36% 13,86% 15,23% 15,41% 14,76%
   TV4 3,36% 3,67% 3,30% 3,65% 3,51% 3,22% 3,58% 3,26% 2,87%
   TV6 1,60% 1,62% 1,68% 1,63% 1,85% 1,57% 1,67% 1,60% 1,49%
   Polsat2 1,12% 1,29% 1,44% 1,28% 1,13% 1,32% 1,70% 1,24% 1,38%
   Polsat Sport 0,16% 0,37% 0,64% 0,29% 0,15% 0,12% 0,27% 0,18% 0,23%
   Polsat Sport Extra 0,06% 0,08% 0,10% 0,07% 0,05% 0,05% 0,08% 0,06% 0,10%
   Polsat Sport News HD 0,03% 0,05% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 0,04% 003% 0,04%
   Polsat News 0,60% 0,71% 0,80% 0,84% 1,45% 1,91% 1,84% 1,91% 1,53%
   Polsat News 2 0,04% 0,05% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,05% 0,04%
   Polsat Café 0,32% 0,39% 0,44% 0,43% 0,36% 0,39% 0,49% 0,38% 0,42%
   Polsat Play 0,60% 0,53% 0,59% 0,79% 0,54% 0,63% 0,60% 0,79% 0,75%
   Polsat Film 0,65% 0,72% 0,71% 0,83% 0,82% 0,83% 0,72% 0,76% 0,77%
   Poslat Seriale(1) 0,11% 0,13% 0,18% 0,13% 0,12% 0,24% 0,25% 0,29% 0,29%
   Disco Polo Music 0,18% 0,21% 0,17% 0,17% 0,11% 0,15% 0,18% 0,16% 0,13%
   Polsat Muisc HD 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,04% 0,06% 0,06% 0,07% 0,06%
   Polsat Spprt Fight 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,04% 0,05% 0,04% 0,05%
   Super Polsat  0,95% 1,11% 1,13% 1,20% 1,34% 1,39% 1,13% 1,18% 1,21%
   Polsat Doku 0,08% 0,12% 0,14% 0,12% 0,11% 0,11% 0,10% 0,11% 0,10%
   Eska TV 0,66% 0,72% 0,66% 0,59% 0,52% 0,63% 0,76% 0,64% 0,62%
   Eska TV Extra 0,06% 0,07% 0,06% 0,09% 0,09% 0,11% 0,10% 0,08% 0,08%
   Eska Rock TV 0,06% 0,04% 0,04% 0,03% 0,01% 0,03% 0,03% 0,04% 0,03%
   Polo TV 0,94% 1,01% 1,04% 0,99% 0,63% 0,61% 0,67% 0,59% 0,60%
   Vox Music TV 0,08% 0,11% 0,08% 0,09% 0,09% 0,12% 0,13% 0,12% 0,08%
   Superstacja 0,09% 0,08% 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02%
   Eleven Sports 1 0,23% 0,28% 0,25% 0,23% 0,17% 0,11% 0,33% 0,21% 0,21%
   Eleven Sports 2 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,04% 0,02% 0,03% 0,05% 0,05%
   Polsat Games 0,03% 0,05% 0,05% 0,04% 0,05% 0,06% 0,05% 0,05% 0,09%
   Polsat Rodzina 0,02% 0,02% 0,04% 0,04% 0,02% 0,05% 0,06% 0,06% 0,10%
   Fokus TV(2) 0,88% 0,80% 0,86% 0,94% 0,97% 1,11% 1,05% 1,22% 1,20%
   Nowa TV(2) 0,35% 0,22% 0,22% 0,27% 0,33% 0,31% 0,23% 0,23% 0,21%
Kanały partnerskie
Polsat Viasat History 0,17% 0,18% 0,20% 0,16% 0,12% 0,16% 0,14% 0,14% 0,11%
CI Polsat 0,11% 0,17% 0,23% 0,28% 0,16% 0,11% 0,12% 0,14% 0,19%
Polsat Jim Jam 0,19% 0,17% 0,19% 0,21% 0,18% 0,17% 0,18% 0,19% 0,16%
Polsat Viasat Explore 0,11% 0,09% 0,11% 0,14% 0,10% 0,11% 0,14% 0,12% 0,11%
Polsat Viasat Nature 0,02% 0,04% 0,02% 0,02% 0,03% 0,04% 0,04% 0,05% 0,06%
Polsat Comedy Central Extra n/d n/d n/d n/d 0,21% 0,34% 0,34% 0,29% 0,36%
DTT
TVP1 6,71% 5,92% 6,21% 6,23% 6,33% 5,42% 5,22% 5,81% 5,99%
TVP2 7,42% 6,99% 6,68% 7,63% 7,73% 5,64% 5,59% 6,56% 6,38%
TVN - kanał główny 11,37% 10,82% 10,95% 11,13% 9,65% 9,90% 9,12% 9,58% 9,30%
TVP Info 1,31% 1,52% 1,78% 1,66% 2,39% 2,80% 2,21% 1,85% 1,60%
ATM Rozrywka 0,76% 0,83% 0,97% 0,71% 0,60% 0,62% 0,66% 0,58% 0,44%
Puls 2 2,28% 2,08% 1,93% 2,10% 2,18% 2,32% 2,45% 2,18% 1,88%
TV PULS 3,80% 3,74% 3,55% 4,01% 3,78% 3,93% 4,02% 4,25% 4,05%
Eska TV 0,66% 0,72% 0,66% 0,59% 0,52% 0,63% 0,76% 0,64% 0,62%
Polo TV 0,94% 1,01% 1,04% 0,99% 0,63% 0,61% 0,67% 0,59% 0,60%
TTV - Twoja Telewizja 3,24% 3,42% 3,28% 3,40% 3,29% 3,74% 3,43% 3,09% 3,16%
TVN7 3,61% 3,99% 3,35% 3,68% 4,14% 4,51% 4,43% 4,84% 4,69%
TVP Kultura 0,37% 0,34% 0,38% 0,22% 0,20% 0,19% 0,26% 0,20% 0,23%
TVP Historia 0,51% 0,51% 0,48% 0,45% 0,47% 0,37% 0,38% 0,38% 0,40%
TVP Rozrywka(3) 0,50% 0,43% 0,46% 0,52% 0,41% 0,45% 0,46% 0,49% 0,44%
TVP3 0,53% 0,53% 0,63% 0,63% 0,62% 0,65% 0,52% 0,50% 0,50%
TVP ABC 1,50% 1,24% 1,36% 1,29% 0,99% 1,09% 1,24% 1,60% 1,11%
TVP Sport 1,15% 1,12% 1,24% 0,93% 0,65% 0,27% 0,56% 0,62% 0,85%
TVP Kobieta(3) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,02%
Stopklatka 0,90% 0,90% 0,99% 1,03% 1,03% 1,14% 1,04% 1,11% 1,25%
Fokus TV 0,88% 0,80% 0,86% 0,94% 0,97% 1,11% 1,05% 1,22% 1,20%
Zoom TV 0,52% 0,52% 0,48% 0,56% 0,58% 0,61% 0,59% 0,51% 0,51%
Nowa TV 0,35% 0,22% 0,22% 0,27% 0,33% 0,31% 0,23% 0,23% 0,21%
Metro TV 0,36% 0,33% 0,28% 0,35% 0,41% 0,39% 0,37% 0,32% 0,26%
WP TV 0,47% 0,39% 0,49% 0,58% 0,72% 0,66% 0,64% 0,62% 0,61%
Polsat - kanał główny 11,20% 11,38% 10,98% 10,43% 9,90% 9,18% 9,38% 9,55% 9,30%
TV4 3,36% 3,67% 3,30% 3,65% 3,51% 3,22% 3,58% 3,26% 2,87%
TV6 1,60% 1,62% 1,68% 1,63% 1,85% 1,57% 1,67% 1,60% 1,49%
Super Polsat 0,95% 1,10% 1,13% 1,20% 1,34% 1,39% 1,13% 1,18% 1,21%
Grupa Polsat 23,36% 24,94% 24,82% 24,18% 23,35% 23,04% 24,61% 24,96% 24,06%
Grupa TVN 27,78% 26,96% 25,97% 26,10% 26,43% 27,33% 25,87% 26,55% 25,79%
Grupa TVP 21,97% 20,74% 21,55% 21,74% 21,96% 19,27% 19,04% 19,35% 19,47%

Źródło: Nielsen Audience Measurement
(1) do 5.04.2020 jako Polsat Romans
(2) Dane dla kanałów Fokus TV i Nowa TV wliczane są do wyniku Grupy Polsat od 18.09.2020
(3) TVP Kobieta nadaje od 8.03.2021 w miejscu TVP Rozrywka

Ostatnia aktualizacja 03.01.2022