Plus z najszybszym Internetem według badania UKE

Data: 
27 sty 2016

Według raportu będącego wynikiem zleconego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej badania jakości usług telefonii mobilnej w kategorii transmisji danych najszybszym był Internet Plusa. 

Badanie porównawcze jakości usług operatorów telekomunikacyjnych przeprowadzone zostało w grudniu ubiegłego roku przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu przez UKE. W trakcie badania wykonanych zostały dziesiątki tysięcy różnych testów usług z wykorzystaniem kart SIM operatorów sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile. Pomiary zrealizowane zostały na terenie całego kraju, a aż 83% wykonywanych zostało w ruchu. 

Zgodnie z opublikowanym 22 stycznia raportem średnia prędkość pobierania danych w sieci Plus to 25,19 Mb/s. To aż dwa razy szybciej niż w Play, a o 25% lepiej niż w T-Mobile i Orange. Wyniki szybkości pobierania danych w sieciach T-Mobile i Orange wyniosły odpowiednio 20,64 Mb/s i 19,66 Mb/s, a w sieci Play 12,43 Mb/s. Plus miał również największy wskaźnik prędkości wysyłanych danych, który wyniósł 17,71 Mb/s. W przypadku pozostałych operatorów wyniki wyglądały następująco: T-Mobile - 16,87 Mb/s, Orange - 15,85 Mb/s i Play - 12,60 Mb/s. 

Przeprowadzone badania potwierdziły również pośrednio, że Plus ma największy w Polsce zasięg LTE. Aż 94% czasu badania transmisji danych w Plusie odbywało się właśnie z wykorzystaniem  technologii LTE. Dla pozostałych operatorów było to 83% dla Play i 78% dla T-Mobile i Orange. Również na drogach pomiędzy miastami Plus uzyskał najlepsze parametry w tym zakresie i 83% czasu badania odbyło się w sieci LTE, dla Play było to 52% oraz po 38% dla Orange i T-Mobile. 

Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się na stronie UKE, gdzie opublikowany jest raport:

https://www.uke.gov.pl/prezes-uke-prezentuje-raport-z-badan-jakosci-uslug-telefonii-mobilnej-17493# 

Odnosząc się do raportu warto przede wszystkim zauważyć, że badanie realizowane przez UKE miało w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości usług operatorów. Przedstawiciele operatorów powinni więc stale uczestniczyć jako ciało doradcze dla UKE w procesie przygotowywania norm i wytycznych dla realizacji pomiarów. Operatorzy powinni też mieć pełen dostęp do danych z pomiarów dotyczących ich sieci. Kluczowym elementem, który zagwarantowałby pełną miarodajność badania jakości sieci, jest dokonywanie pomiarów wszystkich sieci przede wszystkim dokładnie w tych samych warunkach z zachowaniem zasady jednoczesności, co mamy nadzieję będzie już zachowane w trakcie następnych testów przeprowadzanych przez Urząd.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 27.01.2016