Regulatorzy i organizacje branżowe

Chcemy aktywnie kształtować otoczenie, w którym na co dzień funkcjonujemy. Dlatego też jesteśmy członkiem lub partnerem wielu organizacji, które działają na rzecz rozwoju branży i rynku oraz skupiają specjalistów z obszarów istotnych dla naszej działalności.

Wspieramy rozwój technologiczny i procesy regulacji prawa towarzyszące temu rozwojowi.

Na tym polu Cyfrowy Polsat współpracuje z wieloma organizacjami, m.in.: Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC), Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej (PIKE), Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI), PKPP „Lewiatan”.

Jako firma notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych Cyfrowy Polsat na bieżąco współpracuje także z regulatorem oraz innymi organizacjami związanymi z rynkiem kapitałowym, takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Giełda Papierów Wartościowych (GPW), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII), Związek Maklerów i Doradców (ZMiD). Realizując aktywną politykę relacji inwestorskich, spółka jest w stałym kontakcie także z akcjonariuszami (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Otwarte Fundusze Emerytalne) oraz z niezależnymi biurami maklerskimi.

Jako dostawca i pionier superszybkiego Internetu mobilnego LTE na polskim rynku, staramy się aktywnie uczestniczyć w procesach związanych z rozwojem rynku interaktywnego, jego aktywnym kształtowaniem i tworzeniem mechanizmów go opisujących. Należymy do organizacji IAB Polska i wspieramy ją w procesie edukacji rynku i tworzenia standardów jakościowych oraz w działaniach popularyzujących Internet jako efektywne medium reklamowe. Jesteśmy także współwłaścicielem Polskich Badań Internetu, spółki powołanej w celu stworzenia standardu badań tego medium w Polsce.

Nasze stacje objęte są monitoringiem telemetrycznych badań oglądalności prowadzonych przez Nielsen Audience Measurement, które są standardem i wspólną walutą dla stacji telewizyjnych prowadzących działalność na polskim rynku, mediaplannerów i reklamodawców. Należymy także do Międzynarodowego Stowarzyszenia Telewizyjnych i Radiowych Biur Sprzedaży Reklam EGTA.

Dbamy o bezpieczeństwo i jakość zewnętrznych i wewnętrznych procesów audytowych. Nasi pracownicy respektują standardy postępowania wytyczane przez ISACA oraz Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Budujemy w organizacji świadomość roli audytów, szerzymy wiedzę o procesach audytowych oraz o normach porządkujących ich sprawne i rzetelne przeprowadzanie.

W obowiązującym obecnie polskim prawodawstwie regulatorami poszczególnych rynków, w obrębie których prowadzimy działalność, są:

  • dla rynku telekomunikacyjnego (tj. Internetu, telefonii komórkowej): Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE),
  • dla rynku radiowo-telewizyjnego: Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Częstotliwości dla naziemnej telewizji cyfrowej przydziela UKE, natomiast uprawnienia dotyczące emitowanych treści określa KRRiT.

Ostatnia aktualizacja 17.01.2019