Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Netia S.A.

Data: 
23 cze 2021

W ramach realizacji decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 15 kwietnia 2021 r. zakomunikowanej w raporcie bieżącym 8/2021, Cyfrowy Polsat S.A. wystosował zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji skierowane do wszystkich akcjonariuszy spółki Netia S.A.  

Aktualnie, w ramach zmodyfikowanego zaproszenia, Cyfrowy Polsat jest gotowy skupić wszystkie pozostające w obrocie akcje spółki Netia S.A., a oferowana cena wynosi 7,00 zł/akcję

  • Harmonogram zaproszenia

Publikacja niniejszego Zaproszenia:

23 czerwca 2021 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:

24 czerwca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 1 lipca 2021 r.

Przewidywana data przeniesienia własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW:

6 lipca 2021 r.

  • Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu zaproszenia jest:

Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
Telefon: + 48 22 330 11 11
Faks: + 48 22 330 11 12
www.trigon.pl

Szczegółowe informacje dotyczące procesu składania ofert sprzedaży znajdują się w załączniku oraz w raporcie bieżącym 16/2021 dotyczącym decyzji o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na nabywanie akcji Netia S.A. 

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 30.06.2021