Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
28 wrz 2021

W ramach realizacji decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2021 r. zakomunikowanej w raporcie bieżącym 22/2021, Cyfrowy Polsat S.A. ogłosił w dniu dzisiejszym wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki po cenie 35,00 zł/akcję.

Harmonogram Wezwania:

Data ogłoszenia Wezwania: 28 września 2021 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje:  18 października 2021 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:  16 listopada 2021 r. do godz. 15:00
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW:  19 listopada 2021 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji:  24 listopada 2021 r.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu wezwania jest:

Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
Telefon: + 48 22 330 11 11
Faks: + 48 22 330 11 12
bok@trigon.pl
www.trigon.pl


Zobacz także: Oświadczenie Zygmunta Solorza dotyczące Grupy Polsat Plus Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 28.09.2021