Planowana strategiczna inwestycja Grupy Cyfrowy Polsat – zakup pakietu akcji spółki Netia. Nowe usługi, nowy rynek i wzmocnienie realizacji strategii operatora konwergentnego

Data: 
04 gru 2017

Cyfrowy Polsat złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy. Cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka zamierza też ogłosić wezwanie w celu osiągnięcia udziału wynoszącego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na WZA Netii. Grupa Cyfrowy Polsat, największa polska prywatna firma, zbudowana w oparciu o polski kapitał, zrealizuje tym samym kolejną strategiczną inwestycję mającą na celu dalszy rozwój oferty multiplay i wzmocnienie realizacji strategii operatora konwergentnego.

– Netia to dla nas cenna infrastruktura, atrakcyjna baza klientów i wejście na całkowicie nowy rynek. To potencjalne połączenie dwóch doskonale uzupełniających się biznesów, naturalny etap rozwoju naszej Grupy, możliwość zaproponowania kolejnej usługi obecnym i przyszłym klientom oraz atrakcyjne wzmocnienie pakietu usług zintegrowanych dostępnych dla wszystkich Polaków – komentuje Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o.

Netia idealnie wpisuje się w misję, wizję i cele strategiczne Grupy Cyfrowy Polsat oraz zapewnia jej silne wsparcie w 3 obszarach:

 • Cenna Infrastruktura:
  • Ogólnopolska infrastruktura telekomunikacyjna:
   • 20 tys. km szkieletowej sieci światłowodowej,
   • miejska infrastruktura światłowodowa w 48 największych polskich miastach,
   • sieć dostępowa docierająca aktualnie do 2,5 mln lokalizacji.
  • Infrastruktura pozwalająca szybko i efektywnie zwiększyć pojemność sieci mobilnej Grupy Polsat.
  • Większa elastyczność przy dalszym planowaniu rozbudowy sieci telekomunikacyjnej – inwestycje celowane zarówno dla technologii mobilnych, jak i światłowodowych.
 • Atrakcyjna baza klientów
  • Baza blisko 1 mln klientów segmentu B2C stanowi potencjał do dosprzedaży produktów Grupy Polsat w ramach strategii multiplay.
  • 25 tys. klientów B2B i bezpośredni dostęp do ponad 800 kluczowych budynków biurowych w Polsce (istniejące okablowanie).
 • Całkowicie nowy rynek
  • Lokalizacja obecnych klientów Netii oraz zasięg jej infrastruktury dostępowej otwiera całkowicie nowy rynek dla Grupy Polsat – duże miasta i aglomeracje miejskie.

Większa elastyczność w rozbudowie sieci telekomunikacyjnej

- Netia dysponuje rozległą, ogólnopolską infrastrukturą stacjonarną. 20 tys. km sieci szkieletowej w całej Polsce stanowić będzie dla nas niezmiernie cenne aktywo – na jej realizację we własnym zakresie musielibyśmy przeznaczyć minimum kilka lat i ogromne budżety – zaznacza Tobias Solorz.

Poza siecią szkieletową, Netia posiada również rozległą, ogólnopolską sieć dostępową, docierającą już obecnie do ponad 2,5 mln lokalizacji w całej Polsce, w tym ponad 800 największych biurowców. Po sfinalizowaniu transakcji będzie to stanowiło istotne wsparcie efektywnego rozwoju sieci telekomunikacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat. Pozwoli na szybkie zwiększanie pojemności sieci mobilnej w dużych skupiskach ludzkich i jej jednoczesne odciążenie w miejscach, gdzie po transakcji klientom Grupy Cyfrowy Polsat będzie można zaproponować Internet światłowodowy. Jednocześnie tak rozwinięta infrastruktura Netii daje możliwość prowadzenia sprawnej rozbudowy sieci zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej w przyszłości, tam gdzie Grupa będzie widziała potencjał dalszego rozwoju swojego biznesu.

- Zyskamy większą elastyczność przy dalszym planowaniu rozbudowy naszej sieci telekomunikacyjnej i możliwość realizowania celowanych inwestycji zarówno dla technologii mobilnych, jak i światłowodowych. Co ważne, realizowany obecnie średnioterminowy plan rozwoju Netii doskonale uzupełnia plany inwestycyjne naszej Grupy i pozwoli wdrażać je jeszcze efektywniej, z korzyścią zarówno dla naszych klientów, jak i akcjonariuszy – podkreśla Tobias Solorz.

Nowe usługi i nowy rynek Grupy Cyfrowy Polsat

- Internet stacjonarny idealnie wzbogaci pakiet proponowanych przez nas usług, z którego po realizacji transakcji będzie mogło skorzystać także blisko milion klientów Netii. Istotnie wzmocnimy także naszą ofertę dla klientów biznesowych. Ponadto wraz z włączeniem do portfolio nowej usługi wejdziemy z ofertą multiplay na nowy, wielkomiejski rynek, zarezerwowany dotychczas dla dużych operatorów kablowych – ocenia Tobias Solorz.

Grupa Cyfrowy Polsat od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię operatora multiplay, m.in. sukcesywnie poszerzając portfolio dostarczanych usług i oferując wspólnie z siecią Plus program smartDOM, który zapewnia atrakcyjne rabaty wraz z każdą kolejną zakupioną usługą z portfolio Grupy. Aktualnie Grupa proponuje 9 różnych usług i produktów: flagowe usługi płatnej telewizji, telefonii komórkowej i Internetu LTE oraz dodatkowo prąd, gaz, monitoring domu, usługi bankowe i ubezpieczeniowe, sprzęt telekomunikacyjny, RTV i AGD. Jej głównymi celami od lat pozostają regularny rozwój oferty multiplay oraz dosprzedaż jak największej liczby usług klientom kontraktowym.

Internet stacjonarny od Netii będzie zatem naturalnym etapem rozwoju oferty multiplay Grupy Cyfrowy Polsat i będzie stanowił jej atrakcyjne wzbogacenie, zwiększające dostępność oferty, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, oraz jej różnorodność i elastyczność. Po zakończeniu transakcji klienci zarówno Grupy Cyfrowy Polsat, jak i Netii zyskają nowe, ciekawe usługi w atrakcyjnej cenie, jeszcze bogatsze pakiety usług konwergentnych oraz realne dodatkowe korzyści, jak np. niższe rachunki z tytułu łączenia usług, łatwość zakupu w szerokiej sieci sprzedaży – zarówno w kanałach tradycyjnych, jak i elektronicznych, uproszczony proces obsługi klienta itp.

Natomiast dzięki obecności infrastruktury stacjonarnej Netii w 800 największych biurowcach w Polsce Grupa Cyfrowy Polsat otrzyma po sfinalizowaniu transakcji wyjątkową możliwość stworzenia elastycznej i kompleksowej oferty dla klientów biznesowych.

Czynniki te stanowią ogromny potencjał dalszego rozwoju i wzrostu segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym Grupy.

Bardzo dobry rachunek ekonomiczny

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zasadnością realizowanej inwestycji nabycia pakietu akcji Netii jest fakt, że Grupa Cyfrowy Polsat spodziewa się osiągnięcia licznych synergii w latach 2019-2023 o łącznej wartości ok. 800 mln zł. Nie bez znaczenia pozostaje także bardzo dobra kondycja finansowa spółki.

- Netia ma zdrowe finanse i niskie zadłużenie. Oceniamy, że w związku z transakcją osiągniemy wymierne synergie operacyjne i finansowe, pozwalające pogodzić realizację zaplanowanych inwestycji z kontynuacją strategii oddłużania oraz wypłatą dywidendy w przyszłości – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Kluczowe parametry transakcji

Spółka Cyfrowy Polsat zwarła z akcjonariuszami Netii umowy nabycia łącznie ok. 32% akcji spółki Netia, a w drugim etapie Grupa planuje ogłosić wezwanie na kolejne około 33% akcji Netii, tak aby w efekcie nabyć pakiet akcji reprezentujący nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii.

Warunki transakcji:

 • Wycena pakietu akcji Netii na bazie metody DCF, porównywalnych spółek oraz porównywalnych transakcji. Uwzględnia ona częściowo skumulowane synergie w latach 2019-2023 na poziomie ok. 800 mln zł.
 • Cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł, co implikuje wycenę EV całości przedsiębiorstwa na poziomie 2.226,4 mln zł. Wartość equity wynosi zatem 5,77 zł na akcję, a mnożnik EV/EBITDA – 5,9x (5,6x dla porównywalnych spółek i 6,9x dla porównywalnych transakcji).
 • Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych i kredytu rewolwingowego Grupy Polsat.

Liczne synergie i korzyści

W związku z realizowaną transakcją Grupa Cyfrowy Polsat spodziewa się osiągnięcia licznych synergii w latach 2019-2023 o łącznej wartości ok. 800 mln zł:

 • W obszarze CAPEX o wartości 250 mln zł m.in. w efekcie:
  • samodzielnej produkcji dekoderów, modemów oraz routerów,
  • wykorzystania potencjału negocjacyjnego obu firm,
  • podniesienia efektywności nakładów na dalszy rozwój sieci telekomunikacyjnej.
 • W obszarze przychodów i kosztów na łączną kwotę ok. 550 mln zł (na poziomie EBITDA):
  • Przychody:
   • poszerzenie oferty programu smartDOM o usługi Internetu stacjonarnego FTTH/DOCSIS,
   • wzajemna dosprzedaż produktów i usług do baz klientów indywidualnych i biznesowych,
   • zwiększenie efektywności sprzedaży Netii poprzez wykorzystanie rozbudowanej sieci sprzedaży Grupy Cyfrowy Polsat.
  • Koszty operacyjne:
   • wykorzystanie efektu skali do optymalizacji kosztów zakupu i produkcji treści,
   • zwiększenie efektywności działań marketingowych,
   • optymalizacja kosztów sprzedaży, obsługi i utrzymania klienta,
   • zmniejszenie liczby punktów sprzedaży w miejscach, gdzie lokalizacje się pokrywają,
   • ograniczenie kosztów technicznych, w tym hurtowego dostępu do infrastruktury zewnętrznej oraz MVNO,
   • integracja departamentów technicznych i IT,
   • pozostałe, w tym backoffice, VAS i nowe produkty Grupy, np. IPTV.

Unikalna grupa medialno-telekomunikacyjna

- To kolejny kamień milowy w rozwoju naszej Grupy i bardzo ważny moment w historii realizacji strategii operatora multiplay. Naszą Grupę rozszerzaliśmy kolejno o Telewizję Polsat, serwis IPLA, sieć Plus i Grupę Midas, tworząc unikalną ofertę usług wśród operatorów medialnych i telekomunikacyjnych. Ogłoszone dzisiaj plany nabycia większościowego pakietu akcji Netii doskonale wpisują się w naszą misję dostarczania do polskich rodzin, osób indywidualnych i klientów biznesowych wszystkich niezbędnych na co dzień usług i sprzętów oraz oczekiwanych przez Polaków treści telewizyjnych, dostępnych z wykorzystaniem każdej używanej przez nich powszechnie technologii, na wielu różnych urządzeniach. Nie jest to nasze ostatnie słowo, mamy jeszcze wiele pomysłów, a szczegółowe cele i założenia na najbliższe lata przedstawimy po uzyskaniu pakietu większościowego w spółce Netia, co mamy nadzieję będzie możliwe już na początku 2018 roku – podsumowuje Tobias Solorz.

Doradcą prawnym Cyfrowego Polsatu przy realizacji transakcji była kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak sp. k., a doradcą finansowym – Trigon.

Ostatnia aktualizacja 04.12.2017