Działania Grupy Polsat w sytuacji wywołanej przez koronawirusa COVID-19

Data: 
18 mar 2020

Celem nadrzędnym Grupy Polsat w obecnej sytuacji jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów, Kontrahentów oraz Pracowników.

Mamy również świadomość, że utrzymanie ciągłości działania sieci i infrastruktury krytycznej jest kluczowe dla działalności zarówno naszej, jak i wielu firm, instytucji czy organów administracji publicznej. Jesteśmy również odpowiedzialni za zapewnienie milionom Polaków możliwości codziennej łączności, komunikacji, a w obecnym czasie również pracy i edukacji. Jedną z kluczowych ról pełni obecnie Telewizja Polsat i jej kanały informacyjne, które zapewniają społeczeństwu pełną i rzetelną informację o bieżących wydarzeniach.

W związku z powyższym, podjęliśmy szereg działań zarówno mających na celu zminimalizowanie ryzyka dla naszych Klientów, Kontrahentów i Pracowników, jak również zapewnienia ciągłości działania firm wchodzących w skład naszej Grupy. Wszystko to pozwala nam stwierdzić, że ciągłość naszej działalność jest zabezpieczona – zarówno jeśli chodzi o świadczenie przez nas usług, jak i wywiązywanie się ze zobowiązań.

Od momentu pojawiania się pierwszych informacji o wirusie, Zarządy naszych Spółek podjęły szereg decyzji i działań zgodnych z zaleceniami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, NIZP-PZH, NFZ i innych jednostek państwowych.

Jednocześnie od ubiegłego tygodnia wprowadziliśmy następujące zasady:

  • tryb pracy zdalnej dla naszych pracowników, zalecenie pozostania w domach, ograniczenie bezpośrednich  kontaktów interpersonalnych lub tryb pracy rotacyjnej dla zespołów, gdzie nie jest możliwe wprowadzenie pracy zdalnej,
  • ograniczenie spotkań służbowych z klientami, dostawcami, kontrahentami zewnętrznymi i zalecenie innej formy kontaktu, np. tele- lub wideokonferencja, jak również odwołanie podróży służbowych w kraju i za granicą,
  • ograniczenie wewnętrznych spotkań służbowych oraz poruszania się w budynkach,
  • udostępnienie i dystrybucja informacji dotyczących koronawirusa - zarówno informacji o środkach profilaktycznych, zaradczych jak i działania w przypadku podejrzenia zakażenia, w tym bieżących komunikatów, m.in.  MZ, GIS, NFZ, NIZP-PZH,
  • instalacja dozowników zawierających środki dezynfekcyjne i umieszczenie ich w ogólnodostępnych miejscach w siedzibach Spółek, dezynfekcja sprzętów, samochodów i innych narzędzi codziennej pracy,
  • wprowadzenie odpowiednich procedur oraz środków dezynfekcyjnych w punktach obsługi klienta.

Ponadto na bieżąco monitorujemy sytuację, obserwujemy działania oraz zalecenia organów państwowych i reagujemy na każdą nową informację.

Wierzymy, że dzięki powyższym działaniom, przeprowadzimy nasze Spółki przez ten niewątpliwie trudny czas z zachowaniem najwyższych standardów.

Ostatnia aktualizacja 18.03.2020