Co piąty klient w programie smartDOM – skuteczna realizacja strategii przez Grupę Cyfrowy Polsat w drugim kwartale 2016 roku

Data: 
25 sie 2016

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za II kwartał i pierwsze półrocze br. Wśród najważniejszych wydarzeń i osiągnieć ostatnich miesięcy znalazły się: zakończenie procesu nabycia 100% akcji w Midas S.A., świetne wyniki sprzedaży i oglądalności UEFA EURO 2016, podwyższenie ratingu korporacyjnego Cyfrowego Polsatu przez agencję Moody’s oraz rozpoczęcie wdrożenia nowego, zintegrowanego systemu sprzedaży, obsługi klienta oraz rozliczeniowego dla produktów i usług Grupy Polsat. Dzięki skutecznej realizacji strategii, Grupa Polsat pozostaje wiodącym operatorem usług zintegrowanych, posiadającym unikalne i szerokie portfolio usług dla domu.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za II kwartał 2016 r.

 • Skuteczna realizacja strategii programu smartDOM:
  • wzrost liczby klientów multiplay w II kwartale o 74 tys. do blisko 1,2 mln,
  • 3,44 mln usług kontraktowych posiadanych przez tę grupę klientów,
  • w efekcie ARPU kontraktowe rośnie w tempie +1,6% rok do roku.
 • Łączna liczba usług kontraktowych wzrosła w II kwartale br. o 137 tys. do 12,9 mln, a przychód od jednego klienta wzrósł do 88,4 zł.
 • Baza usług Internetu mobilnego w modelu kontraktowym zwiększyła się kwartał do kwartału o 42 tys. do 1,7 mln. Łączna liczba aktywnych usług dostępu do Internetu wynosiła blisko 2 mln.
 • Dzięki dobrej sprzedaży Multiroom i płatnych usług OTT, liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła w II kwartale o 72 tys. do blisko 4,6 mln.
 • Kolejny kwartał wzrostu liczby kontraktowych usług telefonii komórkowej – o 23 tys. kwartał do kwartału.
 • Łączna liczba usług kontraktowych świadczonych przez Grupę Polsat wzrosła w ujęciu rok do roku o 504 tys.
 • W segmencie prepaid utrzymuje się stabilna baza usług oraz rosnące ARPU – o 3,3% rok do roku – do 18,9 zł. Uwagę zwraca zwłaszcza szybki wzrost aktywnych usług dostępu do Internetu – 47% więcej RGU w ujęciu rok do roku oraz sukcesywna migracja klientów usług głosowych przedpłaconych do kontraktu.
 • Świetne wyniki sprzedażowe oraz oglądalności UEFA EURO 2016, które będą miały pozytywny wpływ na wyniki Grupy także w III kwartale.
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat były liderem rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w II kwartale, jak i całym pierwszym półroczu – z wynikami odpowiednio: 25,5% (13,8% kanału głównego oraz 11,7% kanałów tematycznych) i 24,9% (13,2% kanału głównego oraz 11,6% kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w II kwartale o 8,8% (przy rynku reklamy TV rosnącym w tempie +0,5% r/r) i wyniosły 306 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 27,3%. W całym pierwszym półroczu Grupa odnotowała wzrost przychodów o 6,8% do 535 mln zł, a jej udział w rynku reklamy wzrósł do 26,5%.
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła około 4,2 mln.
 • Rozpoczęcie we współpracy z firmą Huawei wdrożenia nowego zintegrowanego systemu sprzedaży, obsługi klienta oraz rozliczeniowego dla produktów i usług Grupy Polsat. Celem wdrożenia jest nowe zdefiniowanie i ujednolicenie procesów sprzedażowych oraz ofert w Grupie Polsat i wyposażenie jej w jedno spójne i efektywne narzędzie pozwalające na zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem na wszystkich możliwych płaszczyznach.
 • Podwyższenie ratingu korporacyjnego Cyfrowego Polsatu przez agencję Moody’s (obecnie Ba2, stabilny), uzasadniane przede wszystkim: postępami w procesie integracji Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, kontynuacją działań mających na celu uproszczenie struktury korporacyjnej oraz struktury zadłużenia, korzyściami strategicznymi i kosztowymi wynikającymi z nabycia Grupy Midas oraz konsekwentnym oddłużaniem Grupy.
 • Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:

W wyniku nabycia i konsolidacji od 29 lutego 2016 r. wyników Grupy Midas, w celu lepszego zobrazowania działalności biznesowej Grupy Polsat, do poziomu zysku operacyjnego (EBIT) prezentujemy poniżej porównanie raportowanych[1] wyników Grupy w II kwartale 2016 r. z wynikami pro forma[2] za II kwartał 2015 r.

 • przychody: 2,443 mld zł,
 • EBITDA: 935 mln zł,
 • marża EBITDA: 38,3%,
 • wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,404 mld zł w okresie 12-miesięcznym, co stanowi górną granicę dotychczasowych założeń spółki (1,2-1,4 mld PLN),
 • dług netto/EBITDA zgodny z definicją SFA (tzn. z wyłączeniem długu, który nie jest obsługiwany gotówkowo) wyniósł 3,09x, a z uwzględnieniem zadłużenia nowo nabytej Grupy Litenite – 3,32x.
1 wyniki raportowane, czyli uwzględniające konsolidację Grupy Midas począwszy od 29 lutego 2016 roku 
2 pro forma, Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Metelem, Midas, skonsolidowane sprawozdania finansowe i analizy własne

– W II kwartale konsekwentnie realizowaliśmy unikalną strategię rynkową, która przyczyniła się do uzyskania bardzo dobrych wyników operacyjnych i finansowych. Dalszy dynamiczny wzrost liczby klientów programu smartDOM, o ok. 50% w ciągu roku, zaowocował liczbą blisko 3,5 mln zintegrowanych usług kontraktowych. Już 20% naszych klientów korzysta z programu smartDOM, co pozytywnie wpływa na ich lojalność i obniża wskaźnik churn. Podtrzymujemy nasz ambitny cel osiągnięcia liczby 1,4 mln klientów programu do końca 2016 roku – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i  Polkomtel Sp. z o.o.

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, obserwujemy wzrosty we wszystkich liniach produktowych. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy uruchamianiu programu smartDOM, łączna liczba usług kontraktowych, średnia liczba usług przypadająca na klienta oraz średni przychód od klienta kontraktowego systematycznie rosną, a wskaźnik odejść spada. Oczekujemy kontynuacji tych trendów również w kolejnych kwartałach – podsumowuje Tobias Solorz.

 

II kwartał

2016

2015

Zmiana %

 

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)

16.711.541

16.349.090

2,2%

 

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

12.880.725

12.377.021

4,1%

 

Płatna telewizja, w tym:

4.632.246

4.374.517

5,9%

 

Multiroom

972.771

886.305

9,8%

 

Telefonia komórkowa

6.559.223

6.519.311

0,6%

 

Internet

1.689.256

1.483.193

13,9%

 

Liczba klientów kontraktowych

5.862.310

5.990.051

-2,1%

 

 

ARPU na klienta [PLN]

88,4

87,0

1,6%

 

Churn na klienta

9,0%

10,1%

-1,1 p.p.

 

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,20

2,07

6,3%

 

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

3.830.816

3.972.069

-3,6%

 

Płatna telewizja

73.544

41.517

77,1%

 

Telefonia komórkowa

3.473.228

3.737.282

-7,1%

 

Internet

284.044

193.270

47,0%

 

ARPU na RGU prepaid [PLN]

18,9

18,3

3,3%

 

W tym kwartale raportujemy wyniki finansowe konsolidujące już w pełni wyniki Grupy Midas. Dzięki temu możemy lepiej zobrazować, jak w rzeczywistości wygląda nasz segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym i jaki wpływ na działalność Grupy ma przeprowadzona z sukcesem akwizycja Grupy Midas. Dzięki konsekwentnie rozwijanemu programowi smartDOM, przychody tego segmentu utrzymują się na stabilnym poziomie, jak zawsze mamy pod kontrolą koszty i wypracowaliśmy wysoką marżę EBITDA – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za II kwartał 2016 r.

mln PLN

II kwartał 2016

zmiana r/r
pro forma

Przychody ze sprzedaży

2 072

1%

Koszty operacyjne*

1 325

7%

EBITDA

754

-9%

Marża EBITDA

36,4%

-4,1 p.p.

Pro forma: Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Metelem, Midas, skonsolidowane sprawozdania finansowe i analizy własne
* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji 

 Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

– Z sukcesem zrealizowaliśmy unikalny i kompleksowy projekt UEFA EURO 2016. Po raz pierwszy połączyliśmy emisję meczów na antenie otwartej Polsatu ze specjalnie dedykowanymi kanałami płatnymi Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3, w których pokazaliśmy wszystkie 51 meczów na żywo, bez reklam i w jakości HD. W ciągu 30 dni UEFA EURO 2016 pokazaliśmy ponad 200 godzin relacji na żywo. Taka strategia pozwoliła nam osiągnąć duży sukces zarówno sprzedażowy, operacyjny, jak i finansowy – podsumowuje Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.

– Grupa Polsat po raz kolejny jest liderem oglądalności w najważniejszej, komercyjnej grupie odbiorców. Byliśmy numerem 1 na rynku zarówno w drugim kwartale, jak i całym pierwszym półroczu, a nasze przychody reklamowe i sponsoringowe rosły znacznie szybciej niż rynek – o 8,8% w drugim kwartale i 6,8% w pierwszym półroczu – dodaje Maciej Stec.

 

II kwartał

 

 

2016

2015

Zmiana %

Udział w oglądalności1, w tym:

25,5%

24,7%

3,3%

POLSAT (kanał główny)

13,8%

13,4%

3,4%

Kanały tematyczne

11,7%

11,3%

3,1%

Udział w rynku reklamy2

27,3%

25,2%

8,3%

 

 

 

 

Wydatki na reklamę telewizyjną3
(mln PLN)

1 119

1 114

0,5%

1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba;
2 Szacunki własne na podstawie danych SMG Poland (dawniej SMG Starlink);
3 SMG Poland, reklama spotowa i sponsoring;

 – Sukces sprzedaży dostępu do meczów UEFA EURO 2016 istotnie wpłynął na wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w drugim kwartale i będzie miał także pozytywny wpływ na rezultaty kolejnego kwartału. Należy zwrócić uwagę na 30% wzrost przychodów oraz stabilną, bardzo wysoką marżę EBITDA, która jest zasługą prowadzenia zrównoważonej polityki programowej i umiejętności efektywnego monetyzowania posiadanych praw. Produkcja własnych treści odróżnia nas od innych podmiotów na rynku i stanowi o przewadze konkurencyjnej Grupy Polsat – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu, Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za II kwartał 2016 r.

mln PLN

II kwartał 2016

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

451

30%

Koszty operacyjne*

270

27%

EBITDA

181

35%

Marża EBITDA

40,1%

1,5 p.p.

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za II kwartał 2016 r.

mln PLN

II kwartał 2016

zmiana r/r

pro forma

Przychody ze sprzedaży

2 443

4%

Koszty operacyjne*

2 042

9%

EBITDA

935

-3,1%

Marża EBITDA

38,3%

-3 p.p.

Pro forma: Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Metelem, Midas, skonsolidowane sprawozdania finansowe i analizy własne
* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 W drugim kwartale osiągnęliśmy bardzo dobre, przewyższające konsensus rynkowy wyniki finansowe Grupy. Bardzo ważnym wydarzeniem w tym okresie było zakończenie procesu nabycia 100% akcji Grupy Midas, wycofanie jej akcji z obrotu na GPW oraz szybkie przeprowadzenie pierwszego etapu refinansowania jej zadłużenia. Należy podkreślić, że cały czas silną pozycję w naszej Grupie stanowią stabilne i wysokie wolne przepływy pieniężne, które nie tylko pozwalają nam realizować cele biznesowe i planowo zmniejszać zadłużenie, ale także poważnie myśleć o wypłacie dywidendy w kolejnym roku podsumowuje Tomasz Szeląg.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 30.08.2016