CPS: zakończenie przyjmowania zapisów na akcje CPS