CPS: rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje CPS