CPS: przewidywany dzień transakcji nabycia akcji CPS na GPW