CPS: przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji CPS