Sprawozdanie finansowe

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2011 r.

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu rocznego z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku (.pdf)  

Polski
Ostatnia aktualizacja 10.03.2015

Strony

Subscribe to RSS - Sprawozdanie finansowe