CPS: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r.