Usługi telekomunikacyjne

Telefonia komórkowa i stacjonarna

Usługi telefonii komórkowej świadczymy przede wszystkim za pośrednictwem naszej spółki zależnej Polkomtel, operatora sieci Plus i jednego z wiodących telekomów na polskim rynku. Na dzień 31 grudnia 2022 roku świadczyliśmy na rzecz klientów B2C ok 8,8 mln usług telefonii komórkowej w modelu kontraktowym i przedpłaconym.

Oferujemy szeroką gamę mobilnych usług telekomunikacyjnych pod marką parasolową „Plus” i dodatkową marką „Plush”, a także pod markami spółek Premium Mobile oraz Netia. Obejmują one m.in. usługi detaliczne, na które składają się usługi głosowe świadczone w modelu kontraktowym i przedpłaconym oraz usługi transmisji danych obejmujące m.in. podstawowe szerokopasmowe usługi mobilnej transmisji danych, wiadomości multimedialne MMS, usługi VAS (ang. value-added services) takie jak np. usługi rozrywkowe czy informacyjne oraz kompleksowe konwergentne usługi telekomunikacyjne dla dużego biznesu. Ponadto nasza oferta telefonii komórkowej uzupełniona jest o bogate portfolio aparatów i smartfonów obsługujących technologie LTE, LTE Advanced i 5G. Nasza oferta detaliczna telefonii komórkowej adresowana jest do klientów indywidualnych oraz do klientów biznesowych, obejmujących korporacje i instytucje, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz segment SOHO (Small Office / Home Office).

Usługi telefonii stacjonarnej świadczymy pod markami „Netia” i „Plus” głównie w oparciu o infrastrukturę przewodową Netii. Dedykowana oferta detaliczna telefonii stacjonarnej obejmuje zarówno klientów biznesowych, w tym instytucje, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz małe firmy, jak też klientów indywidualnych.

Mobilny Internet szerokopasmowy

W 2011 roku, jako pierwszy komercyjny dostawca w Polsce, rozpoczęliśmy świadczenie usług szerokopasmowego Internetu w technologii LTE. Obecnie zasięgiem naszego Internetu LTE i HSPA/HSPA+ objęta jest w zasadzie cała populacja Polski. Od 2016 roku oferujemy naszym klientom usługi również w technologii LTE Advanced.

W maju 2020 roku uruchomiliśmy pierwszą w Polsce komercyjną sieć 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD. W marcu 2023 roku w zasięgu sieci 5G Plusa znajdowało się już ponad 20 mln mieszkańców Polski w prawie 1000 miejscowościach na terenie całego kraju, a łączna liczba stacji bazowych 5G to blisko 3.500. Dzięki temu w zasięgu naszej sieci 5G w Polsce znajduje się już ponad połowa mieszkańców Polski.

Świadczymy kompleksowe usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu mobilnego, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, pod markami: „Plus”, „Premium Mobile” oraz „Netia”. Oferujemy mobilny Internet szerokopasmowy w modelu kontraktowym oraz przedpłaconym. Ponadto dzięki ofercie dostępu do Internetu LTE oraz stworzonemu specjalnie dla naszych klientów zestawowi Domowego Internetu LTE możemy na bazie technologii bezprzewodowej zaproponować naszym klientom produkt stanowiący alternatywę dla Internetu stacjonarnego. Dodatkowo, na bazie warunków koncesyjnych wiążących się z zakupem pasma 2600 MHz TDD, świadczymy usługi bezpłatnego dostępu do Internetu o ograniczonych parametrach użytkowych (oferta BDI).

Nasza oferta uzupełniona jest o portfolio dedykowanego sprzętu (modemy, routery, tablety, laptopy, zestawy Domowego Internetu LTE, itp.), działającego głównie w technologiach LTE, LTE Advanced i 5G. Tak szeroka oferta pozwala nam odpowiedzieć na potrzeby zarówno klienta, który zainteresowany jest korzystaniem z szerokopasmowego Internetu mobilnego właśnie z uwagi na jego mobilność, jak i klienta, który poszukuje substytutu Internetu stacjonarnego dla domu czy biura.

Stacjonarny Internet szerokopasmowy

Za pośrednictwem Netii oraz Polkomtelu oferujemy usługi stacjonarnego Internetu szerokopasmowego, między innymi w technologiach światłowodowych. Usługi stacjonarnego Internetu świadczone są poprzez własne sieci dostępowe, w zasięgu których znajduje się około 3,2 miliona lokali. Ponadto oferujemy usługi stacjonarnego dostępu do Internetu w oparciu o hurtowy dostęp do sieci Orange Polska, Nexera, Fiberhost i Tauron. Łącznie w zasięgu naszych usług stacjonarnego Internetu szerokopasmowego, oferowanego zarówno na bazie sieci własnej, jak i światłowodowych sieci udostępnianych przez innych operatorów, znajduje się aktualnie około 6,1 mln punktów adresowych .

Usługi internetowe dla klientów indywidualnych sprzedawane są przede wszystkim w pakietach z usługami telewizyjnymi oraz głosowymi, w tym ofertą mobilną. Oferta jest uzupełniona o szereg usług dodanych, które wspierają poziom ARPU i pozytywnie wpływają na lojalność klientów.

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla klientów biznesowych są oferowane w technologii światłowodowej, Ethernet, xDSL oraz HFC. Stanowią one element szerokiego spektrum usług, obejmującego tradycyjne rozwiązania telefonii stacjonarnej (dostęp analogowy oraz ISDN), najnowocześniejsze usługi z zakresu telefonii IP z hostowaną centralą abonencką (PABX) (z technologią Next Generation Network - NGN), usługi zintegrowanej komunikacji (Unified Communications), komunikację wideo (usługi wideokonferencyjne w jakości HD), hurtową wysyłkę SMS, aż po dzierżawę łączy cyfrowych, sieci VPN i Ethernet oraz usługi centrum danych, które są kierowane do firm wykorzystujących Internet w rozwiązaniach biznesowych, uruchamiających portale i serwisy informacyjne.

 

Pozostałe

Działalność hurtowa na rynku międzyoperatorskim

W ramach działalności hurtowej świadczymy usługi na rzecz innych operatorów telekomunikacyjnych, obejmujących m.in. usługi głosowych połączeń międzyoperatorskich, obsługi ruchu międzyoperatorskiego SMS i MMS, roamingu międzynarodowego, sprzedaży usług dla operatorów MVNO, współdzielenia zasobów sieciowych, czy dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wymiana ruchu między operatorami (interconnect)

Nasza infrastruktura telekomunikacyjna wykorzystywana w ramach współpracy międzyoperatorskiej umożliwia zarządzanie kierowaniem ruchu telekomunikacyjnego od/do klientów sieci Grupy Polsat Plus do/od wszystkich operatorów krajowych i zagranicznych.

Współdzielenie zasobów sieciowych oraz dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej

W efekcie poniesionych w minionych latach znaczących inwestycji i projektów akwizycyjnych posiadamy w ramach Grupy obszerną i nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną, pozwalającą obsługiwać stale rosnące użycie usług i produktów telekomunikacyjnych. Celem optymalizacji kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzimy jednocześnie działania zmierzające do współdzielenia zasobów sieciowych oraz dzierżawy elementów infrastruktury telekomunikacyjnej od bądź na rzecz innych podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w Polsce, czego wyrazem jest sfinalizowane w lipcu 2021 roku zbycie części naszej mobilnej infrastruktury na rzecz Grupy Cellnex. Jednocześnie w ramach Grupy prowadzimy projekty wykorzystujące wzajemnie posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną, szczególnie w obszarze sieci szkieletowej i transportowej oraz infrastrukturze IT, pozwalające uzyskiwać synergie poprzez zastąpienie – gdzie to ekonomicznie zasadne – infrastruktury dzierżawionej od podmiotów zewnętrznych infrastrukturą należącą do spółek z Grupy.

Roaming międzynarodowy

W ramach działalności hurtowej świadczymy usługi roamingu międzynarodowego dla zagranicznych operatorów komórkowych, które pozwalają klientom zagranicznych sieci komórkowych na korzystanie z usług telekomunikacyjnych (połączeń głosowych, SMS, MMS i transmisji danych) po zalogowaniu się w sieci Plus, czyli poza ich macierzystą siecią. Dodatkowo, zawieramy umowy hurtowe roamingu międzynarodowego dla potrzeb świadczenia własnym klientom oraz klientom partnerów MVNO działającym w oparciu o naszą sieć usług roamingu międzynarodowego w sieciach naszych partnerów roamingowych.

Operatorzy wirtualni (MVNO)

Dla operatorów działających w Polsce świadczymy usługi hurtowego dostępu do naszej sieci mobilnej w oparciu o zróżnicowane modele współpracy technicznej i biznesowej.

Operatorzy wirtualni sieci mobilnych (MVNO) to operatorzy, którzy świadczą usługi telefonii komórkowej i usługi pakietowej transmisji danych, a także usługi telefonii stacjonarnej oparte o sieć Polkomtel w modelu, w którym Polkomtel zapewnia dostęp do sieci ruchomej, wymianę ruchu międzyoperatorskiego do/od klientów MVNO oraz inne możliwe formy hurtowego wsparcia dla działalności MVNO. Zasadniczo z takiej współpracy korzystają operatorzy, którzy nie posiadają pełnej infrastruktury technicznej koniecznej do świadczenia usług telekomunikacyjnych (w tym własnych zasobów częstotliwości). W takiej współpracy operatorzy wykorzystują mocne atuty każdej ze stron: wysokiej jakości ogólnopolską sieć Polkomtel i wsparcie Polkomtel w obsłudze telekomunikacyjnych aspektów działalności operatora MVNO oraz dedykowaną ofertę, marketing i sprzedaż pod własną marką przez partnera hurtowego MVNO.

W ramach współpracy z MVNO świadczymy hurtowo usługi połączeń głosowych, wysyłania wiadomości tekstowych SMS oraz pakietowej transmisji danych (w tym MMS), usługi o podwyższonej opłacie, usługi dodane, usługi roamingu międzynarodowego, obsługę podmiotów uprawnionych, usługi hostingowe na naszej platformie bilingowej, wsparcie obsługi klienta MVNO, obsługa reklamacji klientów MVNO, dostęp do kanałów zakupowych kart SIM i telefonów oraz kanałów doładowań Plusa, jak również inne usługi zależne od potrzeb i wybranych modeli technicznych współpracy z MVNO. Dzięki interfejsowi API operatorzy MVNO mogą samodzielnie zarządzać usługami dla swych klientów, swobodnie kształtować taryfy, aktywować usługi oraz wykorzystać własny system CRM do zarządzania usługami dla swych klientów.

Polkomtel był pierwszym w Polsce operatorem komórkowym, który otworzył swoją sieć dla MVNO (już w 2006 roku) i od tego czasu utrzymuje wiodącą pozycję w tym segmencie rynku telekomunikacyjnego.

Ostatnia aktualizacja 05.04.2023