Ratingi Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu na liście obserwacyjnej Standard&Poor’s ze wskazaniem pozytywnym

Data: 
04 maj 2015

Agencja ratingowa Standard&Poor's Rating Services (S&P), w związku z informacją o rozważanym przez Grupę Cyfrowy Polsat refinansowaniu całkowitego zadłużenia, umieściła ratingi Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu na swojej liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym.

Na liście obserwacyjnej S&P ze wskazaniem pozytywnym znalazły się: długoterminowe korporacyjne ratingi kredytowe ‘BB’ Cyfrowego Polsatu i Metelem, ratingi ‘BB’ dla kredytu terminowego Cyfrowego Polsatu w wysokości 2,5 mld zł oraz kredytu rewolwingowego w wysokości 500 mln zł, a także rating ‘B+’ dla obligacji high yield wyemitowanych przez spółkę Eileme2.

Decyzja S&P podyktowana jest pozytywną oceną rozważanego przez Cyfrowy Polsat refinansowania całkowitego zadłużenia Grupy. S&P ocenia, że może ono przynieść Grupie szereg korzyści:

  • dostęp do rachunku przepływów pieniężnych Metelem, w związku z potencjalnym ograniczeniem restrykcji w dokumentacji kredytowej,
  • minimalizacja ryzyka walutowego, w związku z rozważanymi przez Grupę złotówkowymi instrumentami finansowymi,
  • niższe koszty obsługi długu.

S&P bardzo pozytywnie ocenia nie tylko rozważane refinansowanie, ale także przeprowadzoną integrację Cyfrowego Polsatu z Polkomtelem, potencjał biznesowy połączonej Grupy i w konsekwencji większą dywersyfikację portfolio produktów i usług, rozwój oferty konwergentnej smartDOM oraz fakt posiadania największej w Polsce sieci w najnowocześniejszej technologii LTE

S&P podejmie decyzję co do podniesienia ratingów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu w ciągu 3 miesięcy, kiedy spodziewa się podjęcia przez Grupę decyzji co do refinansowania.

Cyfrowy Polsat prowadzi aktualnie wstępne prace analityczne dotyczące możliwości i ewentualnych warunków refinansowania obecnego zadłużenia Grupy Kapitałowej w łącznej wysokości 13 mld zł. Celem potencjalnego refinansowania byłoby uproszczenia jego struktury oraz dalsza optymalizacja warunków i obniżenie kosztów jego obsługi.

Analizy i konsultacje rynkowe w imieniu spółki prowadzi Trigon Dom Maklerski.

Ewentualna decyzja o realizacji refinansowania i wyborze jego ostatecznej struktury uwarunkowana będzie m.in. pozytywnym rezultatem prowadzonych obecnie analiz oraz aktualną sytuacją na rynku finansowym i zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie wykonywania obowiązków informacyjnych spółki.

Ostatnia aktualizacja 04.05.2015