Newsroomy Wydarzeń, Polsatu News i Polsatu Sport jednymi z najnowocześniejszych na świecie

Data: 
16 wrz 2021

Montaż materiałów z każdego miejsca na świecie bez ryzyka awarii, nawet gdy dostęp do internetu jest ograniczony? Praca dziennikarska i stały kontakt z redakcją w każdym momencie? W Telewizji Polsat to rzeczywistość, nie fikcja rodem z książek science-fiction.

Stoi za tym technologia i przeprowadzone wdrożenie wirtualizacji newsroomów Wydarzeń, Polsatu News oraz Polsatu Sport. Zapewnia ono ciągłość pracy redakcji w każdej sytuacji, również wynikającej z wybuchu epidemii, a także stanowi o przewadze konkurencyjnej. To jedno z pierwszych tego typu wdrożeń na świecie.

W praktyce polega ono na tym, że pracownicy korzystają z identycznych terminali komputerowych, połączonych z maszynami wirtualnymi pracującymi w centrum danych. Każdy użytkownik posiada swoje własne spersonalizowane ustawienia i dostęp do konkretnych, niezbędnych aplikacji bez względu na to, na którym terminalu się zaloguje.

W przypadku awarii sprzętu lub jego uszkodzenia nie traci on dostępu do danych czy materiału nad jakim w tym momencie pracował. Po zalogowaniu do innego sprzętu może on wracać bezpiecznie do swoich obowiązków. Co więcej, dostęp do konta jest możliwy zdalnie z każdego miejsca na świecie. Wystarczy komputer z dostępem do sieci o niewielkiej przepustowości łącza. To wszystko zasługa połączenia z centrum danych, które odpowiada za obsługę wszystkich procesów.

- Wirtualizacja newsroomów obejmująca swoim zakresem nie tyko komputery dziennikarskie, ale przede wszystkim stanowiska montażu nieliniowego, stanowi duży krok w kierunku przeniesienia produkcji telewizyjnej do centrum danych. Otwierają się przed nami zupełnie nowe możliwości w kontekście optymalnego wykorzystania zasobów sprzętowych, zwiększenia bezpieczeństwa systemów, nieskrępowanego dostępu do środków produkcyjnych, czy obniżenia kosztów zakupu i utrzymania infrastruktury. Warto także zauważyć, że przeprowadzone przez Zespół IT/TV wdrożenie jest na tyle innowacyjne, że stanowi referencję dla naszego partnera – dostawcy oprogramowania produkcyjnego wykorzystywanego w wirtualnym newsroomie – mówi Andrzej Szymański, Dyrektor Pionu Techniki Telewizji Polsat.

Rozszerzenie miejsc pracy o kolejne stanowiska montażowe czy dziennikarskie może nastąpić praktycznie w kilka chwil. Ograniczeniem jest jedynie czas wyjęcie terminala z pudełka i podłączenia go do sieci. Obecnie moc centrum danych pozwala na równoległą pracę 170 użytkowników. Oznacza to, że na przykład równocześnie 170 osób, z każdego miejsca na świecie, może montować materiały wideo do emisji na antenie. Liczba użytkowników, którzy mogą równocześnie łączyć się z centrum danych, będzie w kolejnych miesiącach sukcesywnie wzrastać.

Wirtualizowane stanowiska pracy są również sukcesywnie wprowadzane w innych działach Telewizji Polsat m.in. kontroli technicznej, kolaudacji czy archiwum.

Wdrożenie wirtualizacji to również wymierne korzyści biznesowe m.in. wynikające z rezygnacji ze specjalistycznych stacji montażowych, które są kosztowne w zakupie i utrzymaniu.

Wdrożenie zwirtualizowanych stanowisk pracy jest w całości przeprowadzane przez Zespół IT/TV Telewizji Polsat.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 20.09.2021