Grupa Polsat wdroży nowe, zintegrowane środowisko informatyczne

Data: 
19 lip 2016

Grupa Polsat, w ramach dalszej integracji operacyjnej Plusa i Cyfrowego Polsatu oraz w związku z realizowaną strategią rozwoju na rynku usług łączonych, wdroży nowy zintegrowany system sprzedaży, obsługi klienta oraz konwergentny system rozliczeniowy dla produktów i usług. Będzie on realizowany we współpracy z firmą HUAWEI, która dostarczy systemy informatyczne i jako integrator będzie odpowiedzialna za wdrożenie.

Celem wdrożenia jest nowe zdefiniowanie i ujednolicenie procesów sprzedażowych oraz ofert w Grupie Polsat i wyposażenie jej w jedno spójne i efektywne narzędzie pozwalające na zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem na wszystkich możliwych płaszczyznach. Podstawą nowego podejścia jest strategia omnichannel – wielokanałowego podejścia do sprzedaży, utrzymania i obsługi klienta.

Zastosowany system umożliwi jeszcze lepsze, prostsze i efektywniejsze zarządzanie sprzedażą, a także elastyczne reagowanie na dynamikę rynkową – łatwiejsze i szybsze stanie się uruchamianie nowych produktów i usług. Stworzony zostanie centralny katalog usług i produktów Grupy z jednym, spójnym i efektywnym, wspólnym rozwiązaniem sprzedażowym dla wszystkich kanałów kontaktu z klientem.

Klienci otrzymają dzięki temu pełną i kompleksową informację o ofercie Grupy w każdym punkcie kontaktu, a także swobodę i elastyczność w poruszaniu się i wyborze pomiędzy dowolnym, najbardziej odpowiadającym im kanałem sprzedaży. Grupie umożliwi to realizację celów i zaspokajanie indywidualnych potrzeb klientów – m.in. w zakresie dostępu do pełnej i bezpośredniej informacji, skrócenia czasu obsługi i ułatwień w procesie zakupu produktów i usług, co powinno wpłynąć na efektywność sprzedaży.

Projekt będzie wcielany w życie we współpracy z firmą HUAWEI, która występuje w roli głównego integratora systemu i jest odpowiedzialna za realizację wdrożenia. Zostanie uproszczona i uelastyczniona architektura IT, co pozwoli na redukcję czasu i kosztów nowych wdrożeń biznesowych.

„Nowe, kompleksowe rozwiązanie w obszarze IT będzie istotnie wspierało prowadzoną z sukcesem przez Grupę strategię rozwoju w obszarze usług zintegrowanych, zapewniając nam jednocześnie wymierne korzyści biznesowe. Projekt będziemy realizować przez dwa lata, a jego koszty zostały rozłożone na czas całego wdrożenia i zostały ujęte we wcześniej komunikowanych planach inwestycyjnych Grupy Cyfrowy Polsat zakładających wydatki na CAPEX na poziomie nie wyższym niż 10% przychodów Grupy” – mówi Jacek Felczykowski, członek Zarządu Polkomtelu odpowiedzialny za obszar techniki i IT. – „Potencjalne oszczędności pochodzące z zastąpienia dotychczasowych systemów nowym rozwiązaniem będą widoczne po zakończeniu wdrożenia”.

Zastosowane rozwiązanie przyczyni się do dalszego rozwoju wspólnej sprzedaży wielu usług oferowanych przez spółki Grupy i umożliwi elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku i oferowanie coraz nowszych produktów z różnych obszarów życia i ich sprzedaż pakietową.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 19.07.2016