Grupa Polsat pozyska 1 miliard złotych na refinansowanie inwestycji o charakterze proekologicznym. Sukces pierwszej w Polsce emisji zielonych obligacji korporacyjnych

Data: 
31 sty 2020

Cyfrowy Polsat wyemituje pierwsze w Polsce zielone obligacje korporacyjne w złotówkach, z których środki w wysokości 1 miliarda złotych zostaną przeznaczone na refinansowanie inwestycji prośrodowiskowych, dotyczących m.in. poprawy efektywności energetycznej Grupy czy zmniejszenia śladu węglowego związanego z produkowanymi przez Cyfrowy Polsat urządzeniami elektronicznymi.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakończonej właśnie oferty, a uzyskane warunki uważamy za duży sukces. To bardzo duża jak na polski rynek emisja obligacji, a dodatkowo jako pierwsza firma w Polsce spoza sektora bankowego wykorzystaliśmy stosunkowo nowy instrument, jakim są zielone obligacje korporacyjne. Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie emisją i spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony rynku. Uzyskaliśmy świetną marżę, najniższą w historii naszych dotychczasowych emisji i obiektywnie bardzo dobrą w odniesieniu do obecnych warunków rynkowych –  mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych w Cyfrowy Polsacie S.A. i Polkomtelu Sp. z o.o. - Wszystko to świadczy o atrakcyjności samej oferty i bardzo dużym zaufaniu do naszej Grupy i realizowanej przez nas strategii. Dzięki tej emisji jeszcze bardziej zdywersyfikowaliśmy źródła finansowania i zyskaliśmy jeszcze większą elastyczność biznesową. Natomiast wprowadzając obligacje na rynek Catalyst, damy inwestorom kolejny instrument atrakcyjnej i stabilnej inwestycji w Grupę Cyfrowy Polsat – dodaje.   

- To nasza kolejna emisja obligacji, ale po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na zielone obligacje. To stosunkowo młody na naszym rynku instrument finansowy, z którego dotychczas korzystało niewiele podmiotów. Dlatego proces ten wymagał od nas dodatkowych działań i przygotowań, warto jednak było podjąć ten wysiłek. Kwestie ekologii i ochrony środowiska naturalnego są nam bliskie. Cieszymy się, że realizowane dotychczas w naszej Grupie projekty z tego obszaru zostały pozytywnie zweryfikowane przez niezależnych ekspertów i docenione przez instytucje finansujące – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu w Cyfrowym Polsacie S.A. i Polkomtelu Sp. z o.o.

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych m.in. na modernizację i unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy w obszarze efektywności energetycznej, a w szczególności:

  • Zastąpienie starych, energochłonnych rozwiązań technologii 2 i 3G nowoczesną technologią  4G LTE, która ma potencjał do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w sieci w relacji do ilości transferowanych danych.
  • Modernizację i zastąpienie przestarzałych elementów infrastruktury stacjonarnej, jak np. technologii miedzianej przez światłowodową, co pozwala na szybszą transmisję danych na dłuższych dystansach, wymaga mniej prac utrzymaniowych i pozwala na zmniejszenie zużycia energii.
  • Inwestycje w energooszczędne rozwiązania wspierające jak np.: systemy chłodzące, inteligentne oświetlenie, optymalizację magazynowania energii, wirtualne serwery, systemy uczące się i sztuczną inteligencję.

Informacje dotyczące emisji:

  • Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł.
  • Planowany dzień emisji obligacji to 14 lutego 2020 r.
  • Obligacje będą podlegały wykupowi po 7 latach, a planowanym dniem wykupu jest 12 lutego 2027 r.
  • Obligacje mogą być wykupione wcześniej.
  • Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 165 bps. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie co pół roku.

Efektywność energetyczna jest obok ekologicznych produktów, energii odnawialnej czy redukcji odpadów wśród tematów będących w obszarze zainteresowania Grupy Polsat w sferze ochrony środowiska. Właściciel Grupy jest inicjatorem powstania Stowarzyszenia Program Czysta Polska, którego celem jest podejmowanie działań mających na celu zapewnienie Polakom życia w zdrowym i czystym środowisku. Wizja Zygmunta Solorza to nie tylko uczynienie Polski czystą, ale także wspólna troska o kraj i dbanie o jego środowisko naturalne, powietrze, wodę czy otaczającą nas przyrodę. Wśród założycieli, rady czy zarządu Stowarzyszenia jest wielu przedstawicieli Grupy Polsat.

Firmy, w które jest zaangażowany Zygmunt Solorz, już dziś podejmują działania proekologiczne. ZE PAK S.A. rozpoczęła proces zmniejszenia udziału węgla w produkcji energii oraz rozwoju projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Naturalną rolą Telewizji Polsat jest promocja i informowanie o działaniach związanych z tematami środowiskowymi. Grupa Cyfrowy Polsat intensywnie pracuje nad kwestiami związanymi z wpływem na środowisko naturalne. Grupa kontroluje zużycie surowców i oszczędza energię elektryczną. Skutecznie zarządza również odpadami i przekazuje je do wyspecjalizowanych firm recyklingowych.  Wprowadziła w ramach swojej floty samochody zeroemisyjne, w siedzibie firmy zainstalowano ładowarki elektryczne do samochodów, a także wprowadzono rozwiązania typu car-sharing.

Rolę współoferujących obligacje pełnili: Trigon Dom Maklerski S.A., Erste Securities Polska S.A. oraz Erste Group Bank AG. Emisję zorganizowało konsorcjum w składzie: Trigon Dom Maklerski S.A., Erste Securities Polska S.A., Erste Group Bank AG, Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A.

Doradcą prawnym była kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Wyemitowane przez Cyfrowy Polsat obligacje korporacyjne zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 03.02.2020