Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje 2016 rok: dynamicznie rosnąca baza usług oraz bardzo dobre wyniki finansowe

Data: 
16 mar 2017

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za 2016 rok. Wśród najważniejszych wydarzeń i osiągnięć ostatnich 12 miesięcy znalazły się: finalizacja transakcji zakupu Grupy Midas i jej skuteczna integracja do struktur Grupy, zwiększenie liczby usług kontraktowych oraz ARPU klientów kontraktowych, wzrost oglądalności kanałów Telewizji Polsat oraz dynamiczny wzrost przychodów z reklamy telewizyjnej, wsparty komercyjnym sukcesem projektu UEFA EURO 2016, utrzymanie wysokich marż, zmniejszenie zadłużenia, poprawa poziomu wolnych przepływów pieniężnych oraz dalszy rozwój Domowego Programu Oszczędnościowego smartDOM, który obecnie w swoim portfolio oferuje aż dziewięć różnych produktów i usług. Przychody Grupy przekroczyły 9,6 mld zł, a wynik EBITDA osiągnął 3,66 mld zł, dzięki czemu marża EBITDA utrzymała się na poziomie 37,9% (w ujęciu pro forma).  

Najważniejsze dane operacyjne za IV kwartał i cały 2016 rok

 • Łączna liczba aktywnych usług generujących przychód (RGU) wzrosła do ponad 16,5 mln, z czego ponad 80% (13,3 mln) to usługi świadczone w modelu kontraktowym.
 • Skuteczna realizacja strategii programu smartDOM:
  • Dynamiczny wzrost liczby klientów multiplay o 285 tys. w ciągu roku do ponad 1,3 mln.
  • Już 22% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty zintegrowanej, co w konsekwencji pozytywnie przekłada się na wskaźnik churn wynoszący 8,3% w IV kwartale.
  • Rozwój oferty Domowego Programu Oszczędnościowego o usługi monitoringu domu i ubezpieczeniowe, urządzenia AGD, a ostatnio także sprzedaż gazu i uruchomienie nowej kampanii promującej 9 produktów i usług smartDOM.
 • Stabilna baza 5,9 mln klientów kontraktowych, posiadających średnio 2,25 usługi. Średni przychód od tych klientów wzrósł do 88,7 zł w całym roku i do 90,7 zł w IV kwartale.
 • Rekordowy przyrost ilości usług kontraktowych o 640 tys. r/r, w tym RGU telefonii komórkowej o 214 tys. r/r, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, wspieranej w ostatnich miesiącach zintensyfikowaną migracją klientów z segmentu prepaid.
 • Baza usług Internetu mobilnego w modelu kontraktowym zwiększyła się o 163 tys. r/r do prawie 1,8 mln. Łączna liczba aktywnych usług dostępu do Internetu wynosiła blisko 2 mln.
 • Dzięki zarówno dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła rok do roku aż o 263 tys., osiągając łączną liczbę blisko 4,8 mln.
 • Statystyki segmentu prepaid pozostawały pod wpływem działań wynikających z ustawy antyterrorystycznej, obligującej do rejestracji kart SIM:
  • W związku z ustawowym obowiązkiem rejestracji kart SIM, w segmencie prepaid telefonii komórkowej nastąpiła zintensyfikowana migracja klientów do usług kontraktowych, połączona ze skokowym spadkiem sprzedaży nowych kart SIM na całym rynku prepaid.
  • Promując przejrzystość standardów raportowania, Grupa Cyfrowy Polsat zdecydowała się całkowicie wykluczyć niezarejestrowane karty SIM ze swoich raportowanych statystyk z początkiem lutego 2017 roku, by w pełni odzwierciedlić efekty obowiązkowej rejestracji kart prepaid już w wynikach za I kwartał 2017 r. W efekcie tego na początku lutego i marca 2017 r. Grupa posiadała odpowiednio ponad 2,7 mln i ponad 2,8 mln zarejestrowanych kart SIM prepaid liczonych według dotychczas stosowanej 90-dniowej definicji użyciowej (liczba ta nie zawiera RGU płatnej telewizji).
  • ARPU segmentu prepaid wzrosło w IV kwartale o 3,8% r/r i wynosiło 19,2 zł.
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały niezmiennie liderem rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w IV kwartale, jak i całym roku – z wynikami odpowiednio: 25,1% (13,5% kanału głównego oraz 11,6% kanałów tematycznych) i 24,9% (13,2% kanału głównego oraz 11,6 % kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w IV kwartale o 7,1% (przy rynku reklamy TV rosnącym w tempie 2% r/r) i wyniosły 336 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 27,2%. W 2016 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów reklamowych o 5,6% do 1,093 mld zł. W tym czasie rynek reklamy TV wzrósł o 1,3% r/r, co przełożyło się na to, że udział Grupy Polsat w rynku reklamy wzrósł do 26,9%.
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła ok. 3,8 mln w całym roku, a w czwartym kwartale ur. – blisko 4 mln.
 • Bardzo dobre wyniki finansowe pro forma Grupy (konsolidacja wyników Grupy Midas w pełnym roku):
  • przychody: 9,650 mld zł,
  • EBITDA: 3,660 mld zł,
  • marża EBITDA: 37,9%,
  • wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji wzrosły do poziomu 1,557 mld zł w okresie 12-miesięcznym, co daje możliwość prowadzenia bieżącej działalności spółki przy jednoczesnym obniżaniu zadłużenia,
  • dług netto/EBITDA zgodny z definicją SFA (tzn. z wyłączeniem długu, który nie jest obsługiwany gotówkowo) wyniósł 2,83x, a z uwzględnieniem zadłużenia Grupy Litenite – 3,06x.

W wyniku nabycia i konsolidacji od 29 lutego 2016 r. wyników Grupy Midas (obecnie Grupa Aero2), w celu lepszego zobrazowania działalności biznesowej Grupy Polsat, do poziomu zysku operacyjnego (EBIT) w komunikacie prezentujemy porównanie raportowanych wyników Grupy w IV kwartale 2016 r. z wynikami pro forma za IV kwartał 2015 r.

– W 2016 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, konsekwentnie i z sukcesem realizowaliśmy założoną strategię oraz skutecznie odpowiadaliśmy na wyzwania stawiane przez klientów i rynek. Osiągnęliśmy kluczowe cele zaplanowane na 2016 rok, a wśród nich należy wymienić finalizację transakcji zakupu Grupy Midas, zakończony proces refinansowania zadłużenia naszej Grupy, istotny wzrost liczby świadczonych usług, m.in. dzięki regularnemu rozwojowi programu smartDOM, oraz komercyjny sukces projektu UEFA EURO 2016, który wpłynął pozytywnie zarówno na wyniki oglądalności, jak i przychody reklamowe Telewizji Polsat – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Bardzo dobre wyniki finansowe zarówno całej Grupy, jak i poszczególnych segmentów, potwierdzają skuteczność naszych działań, które planujemy równie efektywnie kontynuować w tym roku.

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych                                                   

1_1.png

 – 2016 rok upłynął nam na konsekwentnym umacnianiu posiadanej, silnej pozycji na poszczególnych rynkach – telefonii komórkowej, płatnej telewizji i wideo online – oraz w obszarze usług multiplay. Podkreślenia wymaga wzrost liczby świadczonych usług kontraktowych aż o 640 tys., ponad 1,3 miliona klientów programu smartDOM oraz istotny spadek churn i konsekwentny wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego. Wskaźniki te świadczą o wzroście zadowolenia naszych klientów z usług, które im dostarczamy, co było i pozostaje dla nas priorytetem – podsumowuje Tobias Solorz. – Naszym celem na ten rok pozostaje dalszy wzrost bazy usług, nasycenia bazy klientów usługami zintegrowanymi oraz średniego przychodu od klienta.

Wraz z realizacją celów biznesowych Grupy w 2016 roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Zarówno w czwartym kwartale, jak i całym 2016 roku utrzymaliśmy na stabilnym poziomie przychody, jak zawsze mamy pod kontrolą koszty i wypracowaliśmy wysokie marże EBITDA – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Wyniki finansowe pro forma segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

22.png 

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

– Zarówno w IV kwartale, jak i w całym 2016 roku kanał główny, kanały tematyczne, jak i cała Grupa Telewizji Polsat były liderami oglądalności w swoich kategoriach w grupie komercyjnej. Nasze przychody reklamowe po raz kolejny rosły ze znacznie szybciej niż cały rynek reklamy TV – o 7,1% w IV kwartale i 5,6% w całym 2016 roku – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. Do tak dobrych wyników przyczynił się także zrealizowany z sukcesem w okresie letnim unikalny i kompleksowy projekt UEFA EURO 2016. Emisję meczów na antenie otwartej połączyliśmy z dedykowanymi temu wydarzeniu kanałami Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3, w których można było obejrzeć wszystkie 51 meczów, na żywo i w jakości HD.

 

33.png

44.png 

Zrównoważona polityka programowa oraz konsekwentna kontrola kosztów miały odzwierciedlenie w istotnym wzroście zarówno przychodów, jak i EBITDA segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w 2016 roku. Na tak dobre wyniki miał też wpływ duży sukces sprzedażowy, operacyjny i finansowy projektu UEFA EURO 2016 – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann.

 

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

 55.png

To kolejny rok, kiedy osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe całej Grupy. Stabilne przychody oraz kontrola kosztów operacyjnych skutkowały stabilizacją wyniku EBITDA oraz jego silną marżą. W ubiegłym roku konsekwentnie zmniejszaliśmy zadłużenie, co pozostaje także naszym priorytetem na ten rok. Cały czas silną pozycję w naszej Grupie stanowią stabilne i wysokie wolne przepływy pieniężne, które nie tylko pozwalają nam realizować cele biznesowe, ale także planowo zmniejszać zadłużenie naszej Grupy – podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.

Najważniejsze wydarzenia biznesowe w 2016 roku

 • W grudniu Cyfrowy Polsat wprowadził aktualizację na dekoder EVOBOX PVR, dzięki której użytkownicy zyskali dwie nowe funkcje – radio internetowe z ofertą kilkuset stacji oraz możliwość włączenia podglądu dla aktualnie oglądanego programu i jednoczesnego przełączenia się na dowolny kanał z listy.
 • W listopadzie Plus wprowadził nową usługę Bezpieczny Dom i Bezpieczna Firma pozwalającą na zdalny monitoring domu i firmy pod nieobecność właścicieli, poprzez aplikację mobilną instalowaną na smartfonach i tabletach oraz serwis WWW na komputerach.
 • W październiku, podczas uroczystej gali SAT Kurier Awards 2016, Cyfrowy Polsat został wyróżniony dwoma statuetkami w kategorii: „Najlepszy dekoder dedykowany” dla EVOBOX PVR oraz „Najlepsza usługa” dla telewizji internetowej IPLA. Nowoczesne i multimedialne oprogramowanie dekodera EVOBOX PVR zostało także nagrodzone podczas międzynarodowych targów IBC w kategoriach: „Najlepsza interaktywna Aplikacja lub Technologia” na CSI Awards oraz zostało uznane za innowacyjny produkt na IBC Best of Show Awards.
 • 1 września do oferty kompleksowych usług smartDOM została wprowadzona nowa kategoria urządzeń - sprzęt AGD.
 • 23 sierpnia Grupa Cyfrowy Polsat wprowadziła najnowszy standard mobilnego Internetu – Internet LTE Plus Advanced, dający możliwość pobierania danych z prędkością nawet do 300 Mb/s.
 • 17 sierpnia Grupa Cyfrowy Polsat we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia wprowadziła nową propozycję dla swoich klientów – „JA+ Ubezpieczenia”.
 • W sierpniu telewizja internetowa IPLA poszerzyła swoją ofertę o 31 nowych kanałów tv online.
 • W lipcu Grupa Cyfrowy Polsat we współpracy z firmą Huawei rozpoczęła projekt wdrożenia nowego, wspólnego dla Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu środowiska informatycznego.
 • Od 10 czerwca do 10 lipca w ofercie Cyfrowego Polsatu można było oglądać Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2016 – wszystkie 51 spotkań, na żywo i w jakości HD, można było zobaczyć na dwóch kanałach w całości poświęconych EURO 2016 – Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3. Przekaz na żywo udostępniała także telewizja internetowa IPLA.
 • 11 maja Cyfrowy Polsat uruchomił Cyfrową Strefę Twórców – miejsce, za pośrednictwem którego twórcy w prosty sposób mogą zgłaszać swoje pomysły, idee czy ciekawe scenariusze produkcji filmowych.
 • 26 kwietnia dekoder EVOBOX PVR został wyróżniony Złotym Medalem MTP, a 28 kwietnia Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat została uhonorowana statuetką Orła „Rzeczypospolitej” w kategorii Najlepsza firma infrastruktury, handlu i usług niefinansowych.
 • 15 marca Cyfrowy Polsat uruchomił nową ofertę Cyfrowy Polsat GO poszerzającą pakiet satelitarny o dostęp online do wybranych treści na żądanie i kanałów linearnych zgodnie z wybranym przez abonenta pakietem telewizyjnym oraz dodatkowych bezpłatnych i płatnych treści VOD.
 • 14 marca oferta TV Mobilnej Cyfrowego Polsatu, dostępna w ramach DVB-T, została poszerzona o 4 nowe kanały tematyczne – Polsat Café, Polsat Play, Comedy Central Family i TVN Style.
 • 12 marca telewizja internetowa IPLA, w ramach uznania za produkty i usługi najwyższej jakości skierowane do segmentu rodzinnego, w szczególności do dzieci, została nagrodzona Znakiem Jakości KidZone.
 • 26 lutego Polkomtel ogłosił budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci LTE-Advanced z prędkością Internetu do 300 Mb/s.
 • W lutym Grupa Cyfrowy Polsat za pośrednictwem spółki Polkomtel kupiła spółkę Litenite kontrolującą 66% akcji w Grupie Midas.
 • Pod koniec stycznia zakończony został proces refinansowania dotychczasowego zadłużenia Grupy, skutkujący korzystniejszymi warunkami finansowymi oraz większą elastycznością w zakresie bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy.
 • Według raportu będącego wynikiem zleconego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej badania jakości usług telefonii mobilnej w kategorii transmisji danych najszybszym był Internet Plusa. Średnia prędkość pobierania danych w sieci Plus wyniosła 25,19 Mb/s, to aż dwa razy szybciej niż w Play i o 25% lepiej niż w T-Mobile i Orange.
 • W drugiej połowie stycznia telewizja internetowa IPLA udostępniała przekaz na żywo meczów XII Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn Polska 2016. Abonenci Cyfrowego Polsatu i klienci sieci Plus mogli oglądać rozgrywki bez dodatkowych opłat.
 • 15 stycznia 2016 r. w ofercie Cyfrowego Polsatu pojawił się EVOBOX PVR – najnowocześniejszy i najbardziej zaawansowany dekoder satelitarny dostępny w ofertach operatorów. Dekoder ten powstał w należącej do Grupy Polsat fabryce w Mielcu.
Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 20.03.2017