Grupa Cyfrowy Polsat kupuje Grupę Midas

Data: 
29 lut 2016

Grupa Cyfrowy Polsat, za pośrednictwem spółki Polkomtel, kupiła spółkę Litenite kontrolującą 66% akcji w Grupie Midas. W ramach drugiego etapu transakcji zostało ogłoszone wezwanie mające na celu skupienie 34% pozostałych akcji Grupy Midas. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Grupy Cyfrowy Polsat.

W wyniku zawartej przez spółkę Polkomtel umowy nabycia Litenite od spółki Ortholuck, Grupa Cyfrowy Polsat przejmuje 66% akcji w Grupie Midas. Transakcja polega na przejęciu zobowiązań netto Litenite w wysokości 788 mln zł oraz zapłacie spółce Ortholuck 1 EUR za kapitały własne (wycena zobowiązań netto na dzień 31 stycznia 2016 r.). Tym samym wartość Grupy Midas została wyceniona na 81 gr za akcję.

- Nasza Grupa współpracowała z Grupą Midas od wielu lat. Istnieją między nami silne powiązania operacyjno-biznesowe, a aktywa Grupy Midas nie tylko są produktem komplementarnym dla naszych usług, ale stanowią jeden z fundamentów naszej strategii rozwoju. Przeprowadzona transakcja stanowi więc kolejny naturalny, głęboko przemyślany i przeanalizowany krok w rozwoju naszej Grupy, który niesie za sobą wiele zarówno bieżących, jak i przyszłych korzyści biznesowych dla całej naszej Grupy – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Korzyści z nabycia Grupy Midas

  • Zabezpieczenie kluczowych częstotliwości:

-    zabezpieczenie kluczowych częstotliwości – pasmo 1800 MHz w całości przeznaczone na usługi LTE, 900 MHz na usługi HSPA+ i 800 MHz, na którego bazie powstała pierwsza w Polsce sieć LTE800,

-    dzięki ciągłemu blokowi pasma 1800 o wielkości 19,6 MHz tylko klienci Grupy Cyfrowy Polsat otrzymują usługę LTE o szybkości do 150 Mb/s,

-    zabezpieczenie dostępu do infrastruktury wykorzystywanej przez Grupę Cyfrowy Polsat do świadczenia usług mobilnego dostępu do Internetu, kluczowego elementu strategii multiplay,

-    istniejąca infrastruktura zapewnia pokrycie 96,8% populacji kraju zasięgiem LTE i 99% zasięgiem HSPA+.

  • Większa elastyczność – dodanie elastyczności w tworzeniu polityki sprzedażowej oraz taryf singleplay i multiplay, co jest niezbędne do realizacji strategii Grupy.
  • Niższe koszty transmisji danych – wyeliminowanie kosztów zewnętrznych, które Grupa ponosi jako nieodłączny efekt udanej sprzedaży usług opierających się na transmisji danych.
  • Transparentność – zwiększenie przejrzystości struktury własności Grupy i kluczowych aktywów, co wpływa na prowadzenie bardziej transparentnego dialogu z akcjonariuszami.

 Wycena Grupy Midas

Wycena Grupy Midas została zrealizowana w oparciu o standard wartości godziwej w podejściu dochodowym metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) oraz w podejściu majątkowym metodą ANBV (skorygowanych aktywów netto). Warunki cenowe transakcji nabycia Litenite są godziwe, co potwierdzone zostało przygotowaną na zlecenie Polkomtel niezależną opinią firmy doradczej EY.

- W mojej ocenie, potwierdzonej także niezależną opinią firmy doradczej EY, wycena Litenite jest atrakcyjna i godziwa – mówi Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Naszym celem jest nabycie 100% udziałów w Grupie Midas, dlatego niezwłocznie, w ramach drugiego etapu realizacji transakcji, ogłosiliśmy wezwanie do sprzedaży 34% akcji przez pozostałych akcjonariuszy. Mam nadzieję, że z uwagi na parametry wezwania zakończy się ono sukcesem.


Główne parametry ogłoszonego wezwania

tabela_1_0.png

Grupa Cyfrowy Polsat w wyniku regularnej rozbudowy nadajników posiada sieć LTE o zasięgu 96,8% populacji kraju. Jest to obecnie największa sieć LTE działająca w Polsce. Ponadto, według najnowszego badania jakości usług telefonii mobilnej zleconego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, w kategorii transmisji danych, Internet Plusa był najszybszym Internetem mobilnym w Polsce, a badania pośrednio potwierdziły też, że Plus ma największy zasięg LTE w Polsce.Blisko 97% Polaków w zasięgu LTE i strategia rozwoju sieci w latach 2016 – 2018

- Po zakończeniu aukcji LTE800, w której pasmo 800 MHz osiągnęło ceny najwyższe w Europie i przeprowadzonej przez nas analizie, z której wynika, że współpraca z podmiotami, które kupią częstotliwości tak drogo byłaby nieopłacalna i nieracjonalna dla naszej spółki i jej klientów, zdecydowaliśmy o dalszej rozbudowie sieci w oparciu o zasoby częstotliwości posiadane przez Polkomtel i Midas. Będziemy prowadzić dalszą rozbudowę sieci LTE 1800 MHz oraz 2600 MHz, aktywnie wspierając się technologią domowego Internetu LTE ODU-IDU, a także planujemy refarming częstotliwości 900 MHz i ewentualnie 2100 MHz. Koszt przeprowadzenia tych prac będzie znacząco niższy od ceny pasma 800 MHz w aukcji, a jednocześnie pozwoli nam osiągnąć wszystkie zakładane cele biznesowe – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.


Główne założenia rozbudowy sieci przez spółki z Grupy Cyfrowy Polsat:

  • Rozbudowa pojemności:

-    dobudowa dodatkowych stacji LTE1800 utrzyma wysoką jakość usługi,

-    nowe pasmo 2600 MHz zostanie w pełni przeznaczone do LTE/LTE Advanced.

  • Finalizacja pokrycia LTE:

-    dokończenie rozpoczętych inwestycji LTE800,

-    dalsza rozbudowa sieci LTE 1800 MHz wspartej pasmem 2600 MHz oraz rozwiązaniem ODU-IDU,

-    efektywny zasięg pojedynczej stacji bazowej LTE1800 przy zastosowaniu technologii ODU-IDU rośnie nawet 3-krotnie.

  • Refarming:

-    pierwsze testy zakończone sukcesem: w rejonie Słupska 4,2 MHz z pasma 900 MHz poddane refarmingowi do standardu HSPA+,

-    w kolejnym kroku refarming 5 MHz z pasma 900 MHz do standardu LTE,

-    opcjonalnie – w dalszym horyzoncie czasowym refarming 2100 MHz do standardu LTE.

  • Planowany CAPEX:

-    plan rozbudowy sieci będzie kosztował nie więcej niż 1 mld PLN w okresie 2016 – 2018,

-    wskaźnik CAPEX/przychody w latach 2016 – 2018 nie przekroczy komunikowanego wcześniej maksymalnego poziomu 10%,

-    plan znacząco bardziej efektywny kosztowo aniżeli zakup pasma 800 MHz.

 


Załączone pliki: 
Ostatnia aktualizacja 01.03.2016