Cyfrowy Polsat podsumowuje 2015 rok: ponad milion klientów programu smartDOM, blisko 97% Polaków w zasięgu sieci LTE.

Data: 
29 lut 2016

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za 2015 rok. Przychody Grupy przekroczyły 9,8 mld zł, a wynik EBITDA osiągnął prawie 3,7 mld zł, skutkując silną marżą EBITDA na poziomie 37,5%. W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym zwiększyła się łączna liczba usług kontraktowych, co pozytywnie wpłynęło na poziom ARPU generowanego z klienta. Segment nadawania i produkcji telewizyjnej charakteryzował się wzrostem oglądalności kanałów Grupy Polsat, które zajmowały pozycję lidera rynku, oraz bardzo dynamicznym wzrostem przychodów reklamowych. Grupa utrzymała wysokie marże, zmniejszyła zadłużenie oraz poprawiła poziom wolnych przepływów pieniężnych. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami została zrealizowana większość zapowiadanych synergii operacyjnych i finansowych.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za 2015 r.

  • Łączna liczba aktywnych usług generujących przychód (RGU) wyniosła 16,5 mln, z czego 77% to usługi świadczone w modelu kontraktowym (wskaźnik ten wzrósł r/r z poziomu 74,9%), co gwarantuje wyższą stabilność przychodów w przyszłości oraz wyższą lojalność klientów.
  • 5,9 mln klientów kontraktowych posiadało ponad 12,6 mln usług kontraktowych, a przychód od jednego klienta wzrósł do 87,3 zł.
  • Już 17% klientów Grupy korzysta z oferty zintegrowanej – programu smartDOM:

-        1 milion klientów programu,

-        3,04 mln aktywnych usług (RGU) posiadanych przez tę grupę klientów.

  • Nadal, dzięki regularnemu wzrostowi jakości i zasięgu sieci LTE, dynamicznie rosła baza użytkowników Internetu mobilnego – w modelu kontraktowym o ok. 17% r/r do blisko 1,6 mln oraz łącznie do niemal 1,83 mln.
  • Kanał główny Polsat, kanały tematyczne Grupy oraz cała Grupa Polsat były w zeszłym roku liderami oglądalności w grupie komercyjnej z wynikami odpowiednio: 13,2%, 11,4% i 24,6%.
  • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły w zeszłym roku niemal dwa razy szybciej (8,6%) niż rynek (4,6%) i wyniosły 1,04 mld zł, co zapewniło Grupie udział w rynku reklamy TV wynoszący 26%.
  • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła około 3,4 mln.
    • Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:

-        przychody: 9,823 mld zł,

-        EBITDA: 3,685 mld zł,

-        marża EBITDA: 37,5%,

-        wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,305 mld zł,

-        dług netto/EBITDA: 2,84x.

  • Realizacja synergii zgodnie z planem:

-        przychodowe – ponad 1,1 mln dosprzedanych usług w programie smartDOM z ARPU ok. 30 zł,

-        kosztowe – 69 rozpoczętych inicjatyw o łącznym szacowanym efekcie w latach 2014-2019 w wysokości 850 mln zł,

-        finansowe – łączne oszczędności odsetkowe w latach 2014-2019 na poziomie ponad 2 mld zł

 

Za nami kolejny bardzo wymagający rok z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe oraz liczne projekty prowadzone w ramach naszej Grupy. Nie brakowało nam sukcesów w wielu obszarach. Konsekwentnie osiągaliśmy stawiane przed sobą cele biznesowe, m.in. wzrost liczby usług kontraktowych, wzrost ARPU klientów kontraktowych, pozyskanie miliona klientów programu smartDOM czy wzrost oglądalności kanałów Grupy Polsat. Zgodnie z ogłoszonymi wcześniej założeniami, sukcesywnie realizowaliśmy zakładane synergie operacyjne i finansowe, co będzie sprzyjało dalszemu efektywnemu rozwojowi naszej Grupy. Jako lider LTE na rynku polskim dbaliśmy o regularny rozwój sieci w tej technologii, dzięki czemu aktualnie w zasięgu naszego Internetu LTE jest już ok. 97% Polaków mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i  Polkomtel
Sp. z o.o.

 

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

W 2015 r. konsekwentnie budowaliśmy swoją pozycję na wszystkich rynkach, na których prowadzimy działalność. Regularnie zwiększaliśmy liczbę klientów programu smartDOM, żeby osiągnąć na koniec roku założony cel 1 miliona. Systematycznie budowaliśmy bazę usług kontraktowych, dbając jednocześnie o wzrost ARPU. Niezmiennie pozostawaliśmy na pozycji lidera rynku Internetu mobilnego. Obserwowaliśmy też postępującą stabilizację bazy głosowej, do czego przyczynia się m.in. wyraźne wyhamowanie presji cenowej na rynku telefonii mobilnej, co dało efekt w postaci pierwszego od prawie 3 lat wzrostu liczby usług kontraktowych telefonii mobilnej o około 12 tys. w czwartym kwartale – podsumowuje Tobias Solorz.

 

 4_kwartal_v1.png

 


 wyniki_finansowe.png

Wzrost przychodów ze sprzedaży w czwartym kwartale spowodowany był głównie wzrostem przychodów hurtowych i ze sprzedaży sprzętu. Jak zawsze mieliśmy pod kontrolą koszty, w wyniku czego wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 32 mln zł. W ciągu całego roku obserwowaliśmy stabilny poziom przychodów i kosztów tego segmentu naszej działalności, a wzrost głównych pozycji rachunku wyników spowodowany był głównie konsolidacją wyników Grupy Metelem, do której należy Polkomtel – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

 Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

Zarówno czwarty kwartał, jak i cały 2015 rok był bardzo udany dla Telewizji Polsat. W obydwu tych okresach i kanał główny Polsat, i cała Grupa Polsat były liderami oglądalności w tak istotnej z punktu widzenia biznesowego grupie komercyjnej. Miało to bezpośrednie przełożenie na dynamiczny wzrost naszych przychodów reklamowych, które rosły blisko dwa razy szybciej niż rynek – w tempie 10,9% w ostatnim kwartale roku i 8,6% w całym 2015 roku. W 2016 roku oczekujemy wzrostu całego rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu w średnim jednocyfrowym tempie – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.

segment_nadawania_i_produkcji_wyniki.png

Wyważone planowanie oferty programowej naszych stacji oraz umiejętność efektywnego wykorzystania rosnących wyników oglądalności przyniosły 10-procentowy wzrost przychodów i EBITDA segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w czwartym kwartale poprzedniego roku. Obserwowaliśmy bardzo pozytywny efekt poczynionych inwestycji programowych w kanały TV4 i TV6 oraz dodatkowe licencje sportowe i filmowe. Na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost wyniku i marży EBITDA także w całym 2015 roku, co niezmiennie jest zasługą prowadzenia zrównoważonej polityki programowej i inwestycyjnej – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, Telewizja Polsat Sp. z o.o.

 wyniki_finansowe_seg_nadaw_i_produkcji_tel_v2.png

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat 

wyniki_finansowepgrupy_4_kw_i_2015.png


Wyniki finansowe naszej Grupy zarówno za czwarty kwartał, jak i cały 2015 r. przewyższają konsensus rynkowy. Stabilny wzrost przychodów oraz kontrola kosztów operacyjnych skutkowały poprawą wyniku EBITDA oraz wzrostem marży EBITDA. Bardzo ważnym z punktu widzenia finansów wydarzeniem było zakończenie procesu refinansowania zadłużenia Grupy, dzięki któremu nie tylko zyskaliśmy oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 400 mln zł rocznie, ale także większą elastyczność i bezpieczeństwo działania, co bez wątpienia będzie miało pozytywny wpływ na kolejne podejmowane przez nas inicjatywy. Nadal silną pozycję w naszym bilansie stanowią wolne przepływy pieniężne – ich całoroczna, skorygowana wartość wyniosła ponad 1,3 mld zł, rosnąc rok do roku o ponad 100 mln zł podsumowuje Tomasz Szeląg.

Najważniejsze wydarzenia biznesowe w 2015 roku

• W 2015 r. aplikacja największej telewizji internetowej IPLA na system operacyjny Android przekroczyła liczbę 5 milionów pobrań. Czyni ją to jedną z najbardziej popularnych polskich aplikacji w Google Play oraz najpopularniejszą mobilną aplikacją VOD w Polsce.
• Od 17 grudnia Cyfrowy Polsat umożliwia swoim klientom zakup oferującego telewizyjne treści premium serwisu HBO GO wraz z Internetem LTE. HBO GO jest teraz dostępne bez umowy na telewizję – już od 20 zł miesięcznie!
• 26 października Polkomtel złożył wnioski o rezerwację częstotliwości z zakresu 2600 MHz będących przedmiotem zakończonej w październiku aukcji dedykowanej częstotliwościom 800 MHz i 2600 MHz.
• 12 października podczas uroczystej gali jednego z najważniejszych konkursów branży reklamowej – Effie Awards – Grupa Polsat odebrała nagrodę dla programu smartDOM. Srebro w kategorii Telekomunikacja za wspólną kampanię „Oszczędzanie przez dodawanie” otrzymały Cyfrowy Polsat i Plus.
• 7 października Cyfrowy Polsat i sieć Plus przywróciły promocję „drugi produkt za połówkę, trzeci nawet za złotówkę” w ramach programu smartDOM, oferującą klientom szerokie portfolio usług – telewizję, Internet LTE, telefon – w bardzo korzystnych cenach.
• W związku z przełączeniem się przez Cyfrowy Polsat na nowoczesny system kompresji MPEG-4, od 1 października abonenci platformy otrzymali jeszcze lepszą jakość usług oraz aż 16 dodatkowych kanałów w jakości HD, co zwiększyło łączną liczbę stacji HD dostępną na platformie do ponad 60 pozycji!
• 25 września agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services podwyższyła do poziomu BB+ ratingi korporacyjne dla spółek z Grupy.
• 22 września Grupa Cyfrowy Polsat zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytów obejmującą kredyt terminowy w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredyt rewolwingowy w wysokości do 1 mld zł, które wraz z wyemitowanymi w lipcu br. niezabezpieczonymi obligacjami korporacyjnymi na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł posłużyły do zrefinansowania dotychczasowego zadłużenia Grupy.
• 3 września Plus, jako pierwszy operator mobilny w Polsce, umożliwił swoim klientom zakup dostępu do serwisu HBO GO z abonamentem za telefon komórkowy z Internetem lub abonamentem Internetu LTE.
• We wrześniu sieć Plus, jako pierwszy operator mobilny na rynku, udostępniła do testów nowatorskie rozwiązanie Wi-Fi Calling dające możliwość prowadzenia rozmów głosowych wszędzie tam, gdzie jest zasięg sieci Wi-Fi, a utrudnione jest prowadzenie rozmowy w sieci mobilnej. W odróżnieniu od popularnych komunikatorów internetowych, korzystanie z Wi-Fi Calling umożliwia prowadzanie rozmów z własnego telefonu w taki sam jak dotychczas sposób – z użyciem własnego numeru telefonu komórkowego, dialera czy książki kontaktów.
• Od września Telewizja Polsat uruchomiła własną, nowoczesną halą zdjęciową przeznaczoną do produkcji widowisk telewizyjnych. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Łubinowej w Warszawie na terenie Cyfrowego Polsatu. Budynek o kubaturze 22 tysięcy m3 posiada halę zdjęciową o powierzchni ponad 1200m2 oraz przestronne garderoby, charakteryzatornie, a także przestrzeń do obsługi nawet kilkusetosobowej widowni.
• Sieć Plus, jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Polsce, zaoferowała we wrześniu klientom usługę dostępową z zakresu telemedycyny Ja+Zdrowie – konsultacje z lekarzem dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, kontakt z pielęgniarką i położną, informacje o dyżurach i konsultacjach lekarskich.
• 29 lipca Grupa dokonała przedterminowej spłaty części kredytu terminowego spółki Cyfrowy Polsat w wysokości 1 mld zł.
• 13 kwietnia Grupa dokonała dodatkowej spłaty części kredytu terminowego spółki Polkomtel w wysokości 600 mln zł.
• W kwietniu Plus wprowadził dla wszystkich swoich klientów technologię HD Voice na terenie całego kraju. Dzięki HD Voice klienci Plusa mogą się cieszyć jeszcze lepszą jakością połączeń i większym komfortem prowadzonych rozmów.
• Do Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, w wyniku podpisanych 1 kwietnia br. umów zakupu, zgodnie z realizowaną strategią rozwoju Grupy w obszarze nowych technologii, dołączyły spółki Teleaudio Dwa, lider usług Premium Rate, oraz InterPhone Service, producent nowoczesnego sprzętu telekomunikacyjnego i elektronicznego powszechnego użytku.
• Od marca klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu jako pierwsi w Polsce mogą korzystać z Internetu w technologii LTE na częstotliwości 800 MHz.


Ostatnia aktualizacja 01.03.2016