Cyfrowy Polsat odnotowuje wzrosty w II kwartale 2011 roku

Data: 
01 wrz 2011

Grupa Kapitałowa Cyfrowego Polsatu prezentuje za II kw. br. wzrost wyników operacyjnych i bardzo dobre wyniki finansowe, na które wpływ miała zarówno konsolidacja wyników Grupy Telewizji Polsat od 20 kwietnia br., jak i dynamiczny rozwój "starej" Grupy Cyfrowego Polsatu. Wzrosła liczba abonentów wszystkich trzech usług platformy - do 3,47 mln abonentów płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej, 130 tys. użytkowników MVNO i 43 tys. klientów Internetu HSPA+.

Spółka odnotowała kilkuprocentowy wzrost przychodów i wskaźnika ARPU oraz utrzymała niski  wskaźnik odpływu abonentów (churn) na poziomie 9,1%. Grupa Telewizji Polsat także pokazała wzrost wyników operacyjnych - udziału w oglądalności do 21,2% oraz udziału w rynku reklamowym do 23%.

Pobierz prezentację

Najważniejsze wydarzenia II kw. 2011 r. w porównaniu do II kw. 2010 r.:

 • Liczba abonentów DTH wzrosła o 209 tys. rok do roku do 3,47 miliona;
 • Pozyskania brutto wyniosły 250 tys.;
 • Przychody wzrosły o 67% do 629 mln zł;
 • EBITDA wzrosła o 100% do 218 mln zł;
 • Marża  EBITDA wyniosła 34,6%;
 • Zysk netto wyniósł 69 mln zł;
 • Wzrost średniego przychodu na abonenta - ARPU pakietu Familijnego wzrosło o 3,1% do 43,2 zł, a pakietu Mini o 6,4% do 11,6 zł;
 • Stabilny i niski wskaźnik churn wynoszący 9,1% za 12 ostatnich miesięcy;
 • Liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wzrosła o 89 tys. do 130 tys., spośród których 98%  stanowili klienci korzystający z oferty abonamentowej;
 • Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wyniosła 43 tys.;
 • Oglądalność kanałów Grupy Telewizji Polsat wyniosła 21,2% (w tym oglądalność kanału głównego 17,0%, a kanałów tematycznych 4,2%);
 • Udział w rynku reklamy telewizyjnej wyniósł 23,0%.

- W II kwartale tego roku nasze raporty po raz pierwszy uwzględniają wyniki finansowe Telewizji Polsat. Dzięki temu struktura naszych przychodów poszerzyła się o wpływy z reklam i sponsoringu, przychody od operatorów kablowych i satelitarnych oraz z tytułu sprzedaży licencji, sublicencji i  praw programowych. Silna marża EBITDA Grupy już oddaje częściowe efekty zrealizowanych synergii  - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

- Chciałbym podkreślić, że osiągnięcie prezentowanych wyników nie byłoby możliwe, gdyby nie dynamicznie rozwijająca się "stara" Grupa Cyfrowego Polsatu. W wyniku organicznego wzrostu biznesu wzrosły jej  przychody, a efektywna polityka zarządzania kosztami przyczyniła się do szybszego wzrostu EBITDA niż przychodów - dodaje Libicki.  

Wzrost Grupy Telewizji Polsat

Grupa Telewizji Polsat w II kwartale br. jako jedyna z trzech największych grup medialnych zwiększyła udziały w oglądalności - rok do roku o 12,9% do 21,2%. Udział w oglądalności kanału głównego Polsatu wzrósł w tym czasie o 9,5% do 17%, a udziały w widowni kanałów tematycznych - o 29,3%. Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat rosły niemal dwukrotnie szybciej niż sam rynek (6%), a ich udział w całym rynku wyniósł w II kw. 23%. Dystrybucja kanałów tematycznych w II kw. wzrosła rok do roku o 44% do średnio 5,1 miliona subskrybentów, a przychody z tego tytułu od operatorów kablowych i satelitarnych o 27% do 39 mln zł.

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat

Kluczowe dane operacyjne

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym (Cyfrowy Polsat)

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej (Telewizja Polsat)

* wszyscy 16-49, cała doba

Kluczowe wydarzenia biznesowe:

 • Zamknięcie transakcji zakupu Telewizji Polsat - 20 kwietnia br. Cyfrowy Polsat zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej z 15 listopada 2010 r., w wyniku zawarcia umów dotyczących nabycia przez spółkę 100% akcji w kapitale zakładowym Telewizji Polsat oraz emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H dla akcjonariuszy Telewizji Polsat, zakończył transakcję zakupu Telewizji Polsat za 3,75 mld zł.
 • Niepubliczna oferta niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych - szwedzka spółka w pełni zależna od Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat Finance AB, przeprowadziła niepubliczną ofertę stałokuponowych niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości nominalnej 350 milionów euro. Obligacje zostały sprzedane inwestorom po cenie sprzedaży równej 100% wartości nominalnej i są oprocentowane na poziomie 7,125% rocznie. Przychody ze sprzedaży obligacji Cyfrowy Polsat przeznaczył na spłatę kredytu pomostowego, z którego środki zostały wykorzystane do częściowej zapłaty za Telewizję Polsat.
 • Wysokie oceny agencji ratingowych Standard&Poor's (BB-) oraz Moody's (ba3) - Standard & Poor's Rating Services przyznał zarówno spółce Cyfrowy Polsat S.A., jak i  niepodporządkowanym obligacjom zabezpieczonym o wartości 350 milionów euro długoterminowy rating BB-. Agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała spółce oraz obligacjom rating Ba3. Oba ratingi z perspektywą stabilną.
 • Start testów konsumenckich Internetu LTE - 16 marca br. Cyfrowy Polsat uruchomił testy konsumenckie szerokopasmowego Internetu mobilnego w najnowocześniejszej technologii LTE, zapraszając do nich blisko 2 tysiące osób, których zadaniem było aktywne korzystanie z usługi i dzielenie się z operatorem opiniami na temat jej działania.
 • Uruchomienie nowej usługi catch-up tv - 12 marca br. Cyfrowy Polsat, jako pierwsza platforma satelitarna w Polsce, poszerzył ofertę o nową usługę catch-up tv, oferowaną pod nazwą "Strefa Wideo". Za jej pośrednictwem blisko 3,5 miliona abonentów operatora może bezpłatnie obejrzeć w Internecie wybrane pozycje programowe ze swojego pakietu telewizyjnego.
 • Przedłużenie umowy z TVN dotyczącej dystrybucji kanałów Grupy TVN na platformie Cyfrowy Polsat - w myśl zawartej umowy abonenci Cyfrowego Polsatu otrzymali dostęp do nowych kanałów - TVN HD, TVN HD+1, TVN CNBC, mając łącznie do dyspozycji 10 kanałów nadawanych przez Grupę TVN.
 • Zawarcie umowy z ITI dotyczącej dystrybucji kanałów Telewizji Polsat na platformie "n" - w myśl zawartej umowy oferta telewizji nowej generacji "n" została poszerzona o kanały Grupy Polsat: Polsat, Polsat HD, Polsat2, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat Film, TV Biznes, Polsat JimJam oraz Polsat Sport News. 
 • Nabycie praw do T-Mobile Ekstraklasy - w lipcu br. T-Mobile Ekstraklasa po raz pierwszy zagościła na antenach kanałów sportowych Telewizji Polsat - Polsat Futbol, Polsat Sport HD i promocyjnie Polsat Sport - oraz w ofercie Cyfrowego Polsatu.

 

prstats.po?p=220614

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 25.09.2014