Cyfrowy Polsat obejmuje akcje Sferii

Data: 
11 mar 2009

Spółka Cyfrowy Polsat S.A. zdecydowała się przyjąć ofertę objęcia 350 tys. akcji nowej emisji spółki Sferii S.A., stanowiących ok. 11% w podwyższonym kapitale zakładowym operatora.

Objęcie akcji przez Cyfrowy Polsat dotyczy 350 tysięcy akcji imiennych uprzywilejowanych serii G o numerach od 000.001 do 350.000, o wartości nominalnej 100 zł każda, po cenie emisyjnej 152,56 zł za akcję. Łączna cena emisyjna obejmowanych akcji wyniosła 53.396.000 zł. Cena emisyjna akcji jest równa cenie, po której akcje były obejmowane przez dotychczasowych akcjonariuszy w listopadzie 2008 r.

Infrastruktura telekomunikacyjna Sferii zapewni Cyfrowemu Polsatowi dodatkowy potencjał rozwoju. Przeprowadzona transakcja umożliwi platformie uzupełnienie usług DTH i MVNO o szerokopasmowy Internet.

Akwizycja Sferii może być kolejnym krokiem Cyfrowego Polsatu w kierunku realizacji strategii budowy operatora zintegrowanych usług "multiple play", przy ograniczonym ryzyku wynikającym ze struktury transakcji - powiedział Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Po przeprowadzeniu due diligence i ostatecznej analizie potencjalnych synergii połączonego modelu biznesowego spółek, Cyfrowy Polsat będzie miał prawo do uzyskania pakietu kontrolnego lub odsprzedaży, na podstawie umowy opcji sprzedaży, Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi albo wskazanemu przez niego podmiotowi objętego pakietu akcji po cenie nabycia powiększonej o 5,5% w stosunku rocznym. Cyfrowy Polsat może zgłosić wniosek o sprzedaż w każdym czasie, nie później jednak niż do 30.06.2009 roku, a za zgodą obu stron wskazany termin może zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące, tj. do 30 września 2009 roku.

Wejście Cyfrowego Polsatu na dynamicznie rosnący rynek szerokopasmowego Internetu w oparciu o własną, nowoczesną i wydajną infrastrukturę może być źródłem licznych potencjalnych synergii, jak np. zwiększenie przychodu z jednego klienta, zwiększenie bazy abonentów oraz lojalności klientów poprzez obniżenie wskaźnika churn, zapewnienie potencjału dystrybucji oferty telewizyjnej Cyfrowego Polsatu poprzez Internet.

Cyfrowy Polsat zdecydował się na współpracę ze Sferią m.in. ze względu na wartościową licencję w paśmie 850MHz, nowoczesną technologię radiową idealnie dostosowaną do koncentracji bazy abonenckiej Cyfrowego Polsatu, uruchomiony proces inwestycyjny, który jeszcze może być dopasowany do potrzeb Cyfrowego Polsatu, możliwość zaoferowania usługi w wybranych strefach numeracyjnych jeszcze w 2009 roku oraz możliwość rozwoju dodatkowych usług w oparciu o własną infrastrukturę.

Na korzyść przeprowadzonej transakcji działa także fakt, że operator może wykorzystać w sprzedaży nowych usług silną markę "Cyfrowy Polsat", własną sieć sprzedaży oraz system obsługi klienta platformy. Poczucie bezpieczeństwa daje także rozbudowa infrastruktury podzielona na fazy dostosowane do koncentracji obecnej bazy abonenckiej Cyfrowego Polsatu oraz struktura transakcji zabezpieczająca interesy Cyfrowego Polsatu.

prstats.po?p=220447

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 26.09.2014