Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat w III kwartale 2015 roku

Data: 
12 lis 2015

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki finansowe za III kwartał br., pokazując wzrost liczby usług kontraktowych, w tym usługi dostępu do Internetu LTE, konsekwentnie dążąc do zapowiadanej na koniec 2015 r. liczby 1 mln uczestników programu smartDOM, odnotowując wzrost przychodu od klienta, stabilizując bazę usług telefonii komórkowej i osiągając wyjątkowo dobre wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej, gdzie po raz pierwszy w historii udział Grupy Polsat w oglądalności przekroczył 25%. Jest to pierwszy kwartał, w którym dane są całkowicie porównywalne z analogicznym okresem ubiegłego roku z uwagi na pełną konsolidację wyników operatora sieci Plus.

Grupa Cyfrowy Polsat w III kwartale 2015 r.

 • Łączna liczba aktywnych usług generujących przychód (RGU) wyniosła 16,4 mln, z czego 76% to usługi świadczone w modelu kontraktowym, co gwarantuje wyższą stabilność przychodów w przyszłości oraz wyższą lojalność klientów.
 • 5,9 mln klientów kontraktowych posiadało ponad 12,4 mln usług kontraktowych, a przychód od jednego klienta wzrósł do 88,1 zł.
 • Już 15% klientów Grupy korzysta z oferty zintegrowanej – programu smartDOM:
  • 900 tys. klientów programu,
  • 2,7 mln aktywnych usług (RGU) posiadanych przez tę grupę klientów.
 • Nadal, dzięki regularnemu wzrostowi zasięgu Internetu LTE oraz sukcesowi oferty usług zintegrowanych smartDOM, dynamicznie rosła baza użytkowników Internetu mobilnego – w modelu kontraktowym o 20% r/r do ponad 1,5 mln oraz łącznie do blisko 1,75 mln.
 • Kanał główny Polsat, kanały tematyczne Grupy oraz cała Grupa Polsat zarówno w III kwartale, jak i w okresie 9 miesięcy pozostawały liderem oglądalności w grupie komercyjnej z wynikami odpowiednio: 12,8%, 12,4% i 25,2% w III kwartale i 13,2%, 11,4% i 24,6% w okresie 9 miesięcy.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu i w III kwartale, i w okresie 9 miesięcy rosły znacznie szybciej niż rynek – w tempie odpowiednio 11,9% i 7,7% vs. 6,4% i 4,2% wzrostu rynku – i wyniosły odpowiednio 222 mln zł i 725 mln zł. Udział Grupy w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł do 27,6% w III kwartale i 26% w okresie 9 miesięcy.
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła około 3,6 mln.
 • Bardzo dobre wyniki finansowe:
  • przychody: 2,415 mld zł,
  • EBITDA: 930 mln zł,
  • marża EBITDA: 38,5%,
  • wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 208 mln zł,
  • dług netto/EBITDA: 2,98x.
 • 26 października br. Polkomtel złożył wnioski o rezerwację częstotliwości z zakresu 2600 MHz będących przedmiotem zakończonej w październiku aukcji dedykowanej częstotliwościom 800 MHz i 2600 MHz.
 • 7 października br. Cyfrowy Polsat i sieć Plus przywróciły promocję „drugi produkt za połówkę, trzeci nawet za złotówkę” w ramach programu smartDOM, oferującą klientom szerokie portfolio usług – telewizję, Internet LTE, telefon – w bardzo korzystnych cenach.
 • W związku z przełączeniem się przez Cyfrowy Polsat na nowoczesny system kompresji
  MPEG-4, od 1 października br. abonenci platformy otrzymali jeszcze lepszą jakość usług oraz aż 16 dodatkowych kanałów w jakości HD, co zwiększyło łączną liczbę stacji HD dostępną na platformie do ponad 60 pozycji!
 • 25 września br. agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services podwyższyła do poziomu BB+ ratingi korporacyjne dla spółek z Grupy.
 • Grupa Cyfrowy Polsat zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytów obejmującą kredyt terminowy w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredyt rewolwingowy w wysokości do 1 mld zł, które wraz z wyemitowanymi w lipcu br. niezabezpieczonymi obligacjami korporacyjnymi na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł posłużą do zrefinansowania całego obecnego zadłużenia Grupy. Ten największy jak dotychczas kredyt korporacyjny w walucie polskiej i bardzo duża jak na rynek polski emisja obligacji korporacyjnych zapewnią Grupie oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 380 mln zł rocznie.
 • 3 września br. Plus, jako pierwszy operator mobilny w Polsce, umożliwił swoim klientom zakup dostępu do serwisu HBO GO z abonamentem za telefon komórkowy z Internetem lub abonamentem Internetu LTE.
 • Od września Telewizja Polsat uruchomiła własną, nowoczesną halą zdjęciową przeznaczoną do produkcji widowisk telewizyjnych. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Łubinowej w Warszawie na terenie Cyfrowego Polsatu. Budynek o kubaturze 22 tysięcy m3 posiada halę zdjęciową o powierzchni ponad 1200m2 oraz przestronne garderoby, charakteryzatornie, a także przestrzeń do obsługi nawet kilkusetosobowej widowni.
 • Sieć Plus, jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Polsce, zaoferowała we wrześniu klientom usługę dostępową z zakresu telemedycyny Ja+Zdrowie – konsultacje z lekarzem dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, kontakt z pielęgniarką i położną, informacje o dyżurach i konsultacjach lekarskich.
 • 29 lipca br. Grupa dokonała przedterminowej spłaty części kredytu terminowego spółki Cyfrowy Polsat w wysokości 1 mld zł.
 • 21 lipca br. Cyfrowy Polsat wyemitował 1 000 000 niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych o wartości 1 mld zł, których oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 250 bps. Obligacje są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

– To był kolejny bardzo dobry kwartał dla Grupy Cyfrowy Polsat. Konsekwentna realizacja strategii przyczyniła się do wzrostu liczby usług kontraktowych. W wyniku dalszego rozwoju programu smartDOM i rosnącej liczby jego uczestników, zmierzającej do osiągnięcia założonego celu 1 mln klientów na koniec tego roku, obserwowaliśmy wyraźny wzrost przychodu od klienta. Pozostawaliśmy liderem rynku Internetu mobilnego, odnotowując 20-procentowy wzrost liczby usług kontraktowych tej usługi. Wspólnie z Grupą Midas regularnie rozwijamy sieć LTE z wykorzystaniem częstotliwości 800 MHz – działa w niej już 3,1 tys. stacji bazowych, a całkowite pokrycie naszej sieci LTE wynosi już ponad 92% – podsumowuje Tomasz Gillner-Gorywoda, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Dyrektor Generalny, Polkomtel Sp. z o.o.

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

W trzecim kwartale obserwowaliśmy wiele pozytywnych wydarzeń. Całkowita baza usług kontraktowych, dzięki bardzo dobrej sprzedaży Internetu LTE i usług płatnej telewizji, wzrosła o 42 tys. w stosunku do kwartału drugiego. Baza usług telefonii komórkowej stabilizuje się dzięki wyraźnie słabnącej presji cenowej, czego potwierdzeniem jest najkorzystniejszy od 6 lat bilans przenoszenia numerów MNP podsumowuje Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Polkomtel Sp. z o.o. i Wiceprezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

W III kwartale br. Grupa Cyfrowy Polsat:

 • Posiadała 5,9 mln klientów kontraktowych:
  • liczba usług (RGU) kontraktowych wzrosła do 12,42 mln – o 1,5% r/r i o 42 tys. w stosunku do poprzedniego kwartału – z czego 6,5 mln stanowiły usługi telefoniczne, 4,4 mln usługi telewizyjne, a ponad 1,5 mln usługi internetowe,
  • ARPU klienta kontraktowego wzrosło r/r o 1,8% do 88,1 zł,
  • systematycznie rosnący wskaźnik nasycenia aktywnymi usługami generującymi przychód (RGU) wzrósł r/r o 5,6% do 2,09,
 • Baza aktywnych usług przedpłaconych wyniosła 4 mln, z czego:
  • 3,7 mln usług telefonicznych,
  • 0,06 mln usług telewizyjnych,
  • 0,23 mln usług internetowych,
  • ARPU na usługę przedpłaconą wzrosło r/r o 3,8% do 19 zł.
 • We wrześniu br. 5,1 mln kart SIM zalogowanych w sieci Grupy aktywnie korzystało z transmisji danych.

Przede wszystkim należy podkreślić, że jest to pierwszy kwartał, w którym prezentujemy porównywalne dane z tego i ubiegłego roku, uwzględniające pełną konsolidację wyników operatora sieci Plus. Uwagę zwraca wzrost wyniku EBITDA o 7 mln zł w stosunku do zeszłego roku, który wynika ze wzrostu przychodów oraz stabilnych, będących pod kontrolą kosztów operacyjnych – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za III kwartał 2015 r.

mln PLN

III kwartał 2015

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

2 174

1%

Koszty operacyjne*

1 344

1%

EBITDA

844

1%

Marża EBITDA

38,8%

0,1 p.p.

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

Cieszące się niezwykle dużą popularnością sezonowe ramówki oraz silne stałe pozycje w ofercie programowej Grupy Polsat spowodowały, że zarówno w trzecim kwartale, jak i okresie 9 miesięcy nasza Grupa odnotowała bardzo wysokie wyniki oglądalności – odpowiednio 25,2% i 24,6% – będąc liderem oglądalności w grupie komercyjnej we wszystkich segmentach: kanałów głównych, kanałów tematycznych i grup medialnych. Tak dobre wyniki oglądalności przełożyły się na znacznie szybszy niż rynku reklamy telewizyjnej wzrost przychodów reklamowych naszej Grupy – w tempie 11,9% w trzecim kwartale i 7,7% w ciągu 9 miesięcy – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Grupa podtrzymuje oczekiwania dotyczące średniego jednocyfrowego wzrostu wartości rynku reklamy TV i sponsoringu w 2015 r.

 • W III kwartale w ofercie kanału głównego Polsat dużym zainteresowaniem widzów cieszyły się stałe pozycje, takie jak poniedziałkowy cykl „Mega Hit”, gromadzący średnio prawie 1 mln widzów i dający stacji 18,2% udziału w widowni, czy też premierowe odcinki serialu „Pierwsza miłość” gromadzącego ponad 0,78 mln widzów (21,2% udziału w widowni).
 • Na wyniki III kwartału istotny wpływ miały nowości z jesiennej ramówki. Największą widownię gromadził program „Nasz nowy dom” przyciągający przed telewizory średnio 1,12 mln widzów (22,9% udziału w widowni). Inna jesienna pozycja, „Top Chef”, gromadziła średnio 1 mln widzów i miała 16,9% udziałów w widowni. Kolejna pozycja jesieni to „Hell’s Kitchen – Piekielna kuchnia” mająca średnio około 1 mln widzów i 15,9% udziału. Inną ważną pozycją jesieni była kontynuacja programu rozrywkowego „Must Be the Music. Tylko muzyka”, którego emisje osiągnęły średnio 0,98 mln widzów przy 14,2% udziału w widowni.
 • Bardzo dobry wynik odnotowała transmisja koncertu „Disco pod gwiazdami” z 15 sierpnia, która zgromadziła przed telewizorami średnio 1,03 mln widzów, dając stacji 25,1% udziału w widowni.
 • Ważnym wydarzeniem trzeciego kwartału br. był mecz Polska – Niemcy z 4 września rozegrany w ramach eliminacji do Euro 2016. W Polsacie obejrzało go 2,9 mln widzów, przy udziale w widowni na poziomie 44,4%, z kolei transmisja równoległa na kanale Polsat Sport przyciągnęła 588 tys. widzów, dając 8,8% udziału. Kolejna transmisja meczu piłkarskiego Polska – Gibraltar z 7 września przyciągnęła w Polsacie średnio 2,5 mln widzów, dając 35,9% udziału w widowni. Równoległą transmisję na kanale Polsat Sport obejrzało 374 tys. widzów (5,4% udziału).

[Nielsen Audience Measurement, AMR i SHR w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba]

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za III kwartał 2015 r.

mln PLN

III kwartał 2015

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

283

-10%

Koszty operacyjne*

198

-19%

EBITDA

86

17%

Marża EBITDA

30,4%

7,1 p.p.

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Przychody segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej – po skorygowaniu o zeszłoroczne, jednorazowe wydarzenie sportowe: FIVB Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 – wzrosły o 14%, głównie dzięki wyższej oglądalności naszych kanałów. Do budowania widowni przyczyniły się m.in. dodatkowe inwestycje w ofertę programową stacji TV4 oraz licencje filmowe i sportowe. Na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost wyniku i marży EBITDA – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

W trzecim kwartale osiągnęliśmy bardzo dobre, przewyższające konsensus rynkowy wyniki finansowe Grupy. Stabilne przychody oraz spadek kosztów operacyjnych skutkowały poprawą wyniku EBITDA o 20 mln zł oraz wzrostem marży EBITDA do blisko 39%. Bardzo ważnym wydarzeniem było zakończenie procesu refinansowania zadłużenia Grupy, dzięki któremu nie tylko zyskaliśmy oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 380 mln zł rocznie, ale także większą elastyczność i bezpieczeństwo działania oraz uproszczoną strukturę zadłużenia, co bez wątpienia będzie miało pozytywny wpływ na dalszą działalność i przyszły rozwój naszej Grupy. Nadal silną pozycję stanowią wolne przepływy pieniężne – oczekujemy, że ich całoroczna, skorygowana wartość wyniesie co najmniej 1,2 mld zł komentuje Tomasz Szeląg.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za III kwartał 2015 r.

mln PLN

III kwartał 2015

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

2 415

0%

Koszty operacyjne*

1 499

(1%)

EBITDA

930

2%

Marża EBITDA

38,5%

0,9 p.p.

Zysk netto

502

945%

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Prezentowane dane finansowe przedstawione są według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) i dotyczą okresu 3 i 9 miesięcy zakończonego 30 września 2015 r.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 16.11.2015