2011 rok czasem wzrostów dla Cyfrowego Polsatu

Data: 
12 mar 2012

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała w IV kw. 2011 r. istotny wzrost wszystkich wskaźników finansowych oraz poprawę wyników operacyjnych. Wzrost przychodów o 92% do 725 mln zł oraz EBITDA o 175% do 197 mln zł wynika głównie z konsolidacji Grupy Telewizji Polsat oraz zyskowności w obszarze płatnej telewizji. Marża EBITDA, która wzrosła o 8,3 p.p. do 27,4% odzwierciedla również częściowe efekty zrealizowanych synergii. Poziom zysku netto, mimo obciążenia kosztami związanymi z finansowaniem zakupu Telewizji Polsat, wzrósł o 106% do 76 mln zł.

 • Liczba abonentów DTH wzrosła w 2011 r. o 115 tys. do 3,55 mln - 2,785 mln abonentów pakietów Familijnego i Premium oraz 767 tys. abonentów pakietu Mini;
 • Pozyskania DTH brutto w 2011 r. wyniosły 472 tys.;
 • Liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wzrosła w całym roku o 47 tys. do 143 tys.
 • Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła w całym roku o 48 tys. do 73 tys.;
 • Średni przychód na abonenta (ARPU) w IV kw. 2011 r. wzrósł rok do roku o: 6,4% do 45,20 zł dla pakietu Familijnego oraz o 17,8% do 13,90 zł dla pakietu Mini;
 • Został utrzymany stabilny, niski wskaźnik churn wynoszący 9,8% za cały 2011 r.;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wzrósł w IV kw. rok do roku o 5% do 21,3% (kanał główny Polsatu był liderem z wynikiem 17%, a udział kanałów tematycznych wzrósł o 26% do 4,3%);
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł w IV kw. rok do roku o 2% do 22,3%.
 • Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat w IV kw. spadły rok do roku o 1,9% do 259 mln zł, podczas gdy cały rynek spadł o 4,2%;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności w 2011 r. wzrósł rok do roku o 8% do 20,8% (kanał główny Polsatu był liderem z wynikiem 16,5%, a udział kanałów tematycznych wzrósł o 34% do 4,4%);
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej w 2011 r. wzrósł rok do roku o 3,2% do 22,6%;
 • Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat w 2011 r. wzrosły rok do roku o 3,4% do 876 mln zł, podczas gdy cały rynek wzrósł tylko o 0,6%. 

- Po raz kolejny nasza Grupa odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe, osiągnięte nie tylko dzięki rosnącym wynikom platformy satelitarnej, ale także poprawie wyników Telewizji Polsat. Dzięki strukturze biznesowej naszej Grupy -  57% przychodów generowanych przez odporną na wahania gospodarcze platformę satelitarną - prowadzona przez nas działalność  jest stabilna i mniej podatna na niekorzystne trendy w gospodarce. Wysoka sprzedaż, wzrost bazy abonentów, stabilny wzrost ARPU oraz niski churn w segmencie klientów indywidualnych przyczyniły się do osiągnięcia w IV kw. 2011 r. rekordowych przychodów "dawnej" Grupy Cyfrowego Polsatu, przekraczających 400 milionów złotych. EBITDA za ten okres jest najwyższą EBITDĄ czwartego kwartału w całej historii firmy. Wzrost wszystkich wskaźników finansowych w IV kw. 2011 r. obserwujemy także w wynikach Telewizji Polsat. Wzrosły przychody z opłat subskrypcyjnych, a przychody z reklamy oraz sponsoringu utrzymały się na stabilnym poziomie. Zarówno w IV kw., jak i całym 2011 roku wzrosły udziały naszych kanałów w oglądalności oraz rynku reklamy - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsat S.A.

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat

Kluczowe dane operacyjne

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym (Cyfrowy Polsat)Segment nadawania i produkcji telewizyjnej (Telewizja Polsat)

Łączne udziały Grupy Telewizji Polsat wzrosły w IV kw. z 20,2% w 2010 r. do 21,3% w 2011 r. Na wzrost ten miała wpływ poprawa udziałów kanału głównego oraz bardzo dynamiczny wzrost udziałów kanałów tematycznych. POLSAT, jako jedyny spośród kanałów "pierwszej czwórki", zanotował wzrost rok do roku. Na umocnienie się pozycji naszego kanału głównego w IV kw. miały wpływ znane widzom już z poprzednich sezonów programy: flagowy talent show Must Be the Music - Tylko muzyka, którego druga edycja pojawiła się z początkiem września 2011 r., zdobywając od razu pozycję lidera w paśmie, paradokumentalne seriale Trudne sprawy i Dlaczego ja, które doskonale sprawdzały się zarówno w emisjach premierowych, jak i powtórkach (28,3% i 26,7%), kolejne sezony seriali fabularnych Pierwsza miłość (27,1%), Hotel 52 (19,0%), Szpilki na Giewoncie (21,9%), codzienny kryminalny serial Malanowski i partnerzy (26,6%). Na pozycję kanału głównego miały wpływ także filmy fabularne - w szczególności najstarsze pasmo filmowe na polskim rynku telewizyjnym - poniedziałkowy Mega Hit, którego średnie udziały w IV kw. 2011 r. wyniosły 26,5%.

W tym samym okresie kanały tematyczne Telewizji Polsat łącznie uzyskały 4,3% udziałów w widowni telewizyjnej, co oznaczało wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Tak wysoka dynamika wzrostu oznaczała, że w IV kw. tematyczne Polsatu zdobywały rynek szybciej niż cały segment kanałów kablowo - satelitarnych (18,4% wzrost). Rozwój ten jest efektem powiększającego się zasięgu technicznego kanałów oraz wzrostu zainteresowania nimi wśród widzów.

Według szacunków domu mediowego Starlink, wydatki na reklamę i sponsoring w telewizji w IV kw. 2011 r. wyniosły 1,2 mld zł i spadły rok do roku o 4,2%. W tym samym czasie przychody Grupy Telewizji Polsat miały mniejszą dynamikę spadków - 1,9%. W całym 2011 r. wydatki na reklamę telewizyjną wyniosły 3,9 mld zł i wzrosły rok do roku o 0,6%, podczas gdy przychody Telewizji Polsat wzrosły o 3,4%. Miało to przełożenie na wzrost udziału w rynku reklamy telewizyjnej - do 22,3% w IV kw. 2011 r. oraz 22,6% w całym 2011 r. Wzrost ten wynika przede wszystkim z dalszej poprawy wyników oglądalności zarówno kanału głównego, jak i kanałów tematycznych, a co za tym idzie zdolności generowania punktów ratingowych GRP. W sumie w 2011 r. kanały Telewizji Polsat wygenerowały o 9,4% więcej GRP reklamowych niż w roku 2010.

Kluczowe wydarzenia biznesowe:

 • Wzbogacenie dekoderów o telewizję internetową - w marcu br. spółka wzbogaciła swoje dekodery do odbioru cyfrowej telewizji satelitarnej (HD 5000) o nową aplikację - telewizję internetową ipla - zapewniającą dostęp do tysięcy bezpłatnych materiałów wideo, dzięki połączeniu z siecią Internet.
 • Rozpoczęcie sprzedaży tabletu LTE z szybkim Internetem - w marcu br. Cyfrowy Polsat wprowadził do oferty najnowszy model tabletu Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE w promocyjnej cenie wraz z usługą Internetu LTE Cyfrowego Polsatu.
 • Włączenie do oferty płatnej usługi Multiroom HD - w marcu br. platforma rozszerzyła ofertę usług o Multiroom HD, a wcześniej (od października 2011 r.) usługa była dostępna w wersji SD.
 • Uaktywnienie nowej promocji na Internet HSPA+ i LTE bez modemu - od marca br. operator poszerza grono klientów o osoby posiadające już  odpowiednie urządzenia do korzystania z Internetu. W ramach promocji klienci mogą zakupić wyłącznie kartę SIM z usługą, wybierając jeden z trzech dostępnych pakietów danych.
 • Uruchomienie nowego serwisu "VOD Domowa Wypożyczalnia - na komputer" - w lutym br. Cyfrowy Polsat, we współpracy ze spółką Redefine, wprowadził możliwość zakupu dostępu do filmów bezpośrednio w Internecie, proponując abonentom ponad 900 filmów.
 • Nabycie 100% udziałów INFO TV FM - w styczniu br. Cyfrowy Polsat podpisał umowę nabycia 100% udziałów w INFO TV FM Sp. z o.o. w celu uruchomienia telewizji mobilnej.
 • Podpisanie umowy z Irdeto - z myślą o wdrożeniu usług telewizji mobilnej, w grudniu 2011 r. Cyfrowy Polsat podpisał umowę o współpracy z holenderską spółką Irdeto, jedną z wiodących firm w dziedzinie zabezpieczania treści cyfrowych.
 • Rozbudowa sieci HSPA+ i LTE - w efekcie stałej rozbudowy infrastruktury radiowej spółek Mobyland i CenterNet, usługi internetowe Cyfrowego Polsatu są obecnie świadczone na ponad 1000 masztach dla usługi HSPA+ i ponad 600 dla usługi LTE.
 • Opuszczenie linii produkcyjnej fabryki przez 3-milionowy dekoder - w grudniu 2011 r. linię produkcyjną fabryki Cyfrowy Polsat Technology opuścił 3 - milionowy egzemplarz dekodera. Jubileuszowym urządzeniem był kolejny model dekodera HD, MINI HD 2000.
 • Rozszerzenie portfolio Telewizji Polsat - w wyniku nawiązania współpracy z wiodącą spółką medialną A+E Networks UK, w listopadzie 2011 r. portfolio Telewizji Polsat rozbudowało się do 15 stacji, o kanał Polsat Crime & Investigation.
 • Wprowadzenie do sprzedaży dysku twardego - w październiku 2011 r. do punktów sprzedaży Cyfrowego Polsatu trafił nowy produkt - twardy dysk USB o pojemności 320 GB, kompatybilny z dekoderami HD 5000 i MINI HD 2000, pozwalający na rozszerzenie ich funkcjonalności o PVR.
 • Relacja na żywo z wydarzenia sportowego w PPV - przy okazji walki Tomasza Adamka z Witalijem Kliczko o pas Mistrza Świata wagi ciężkiej Federacji WBC, która odbyła się we wrześniu 2011 r., Cyfrowy Polsat po raz pierwszy nadał wydarzenie sportowe "na żywo" w ramach usługi pay-per-view. Dostęp do relacji wykupiło ponad 200 tysięcy osób.
 • Uruchomienie Internetu LTE - 30 sierpnia 2011 r. Cyfrowy Polsat włączył do swojej oferty usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu mobilnego w najnowocześniejszej i najszybszej technologii LTE o prędkości do 100 Mb/s.
 • Nabycie praw do T-Mobile Ekstraklasy - w lipcu 2011 r. T-Mobile Ekstraklasa po raz pierwszy zagościła na antenach kanałów sportowych Telewizji Polsat - Polsat Futbol, Polsat Sport HD i promocyjnie Polsat Sport - oraz w ofercie Cyfrowego Polsatu.
 • Wysokie oceny agencji ratingowych Standard&Poor's (BB-) oraz Moody's (ba3) - Standard & Poor's Rating Services przyznał zarówno spółce Cyfrowy Polsat S.A., jak i  niepodporządkowanym obligacjom zabezpieczonym o wartości 350 milionów euro długoterminowy rating BB-. Agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała spółce oraz obligacjom rating Ba3. Oba ratingi z perspektywą stabilną.
 • Pierwsze notowanie obligacji Cyfrowego Polsatu na GPW w Luksemburgu -  w czerwcu 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu nastąpiło pierwsze notowanie niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych spółki zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. - Cyfrowy Polsat Finance AB.
 • Zamknięcie transakcji zakupu Telewizji Polsat - w kwietniu 2011 r. Cyfrowy Polsat zakończył transakcję zakupu Telewizji Polsat za 3,75 mld zł.
 • Przedłużenie umowy z TVN - w kwietniu 2011 r. Grupa Cyfrowy Polsat i Grupa TVN podpisały umowy, dzięki którym abonenci Cyfrowego Polsatu otrzymali dostęp do nowych kanałów - TVN HD, TVN HD+1, TVN CNBC, a oferta telewizji nowej generacji "n" została poszerzona o kanały Grupy Polsat: Polsat, Polsat HD, Polsat2, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat Film, TV Biznes, Polsat JimJam oraz Polsat Sport News. 
 • Uruchomienie nowej usługi catch-up tv - w marcu 2011 r. Cyfrowy Polsat, jako pierwsza platforma satelitarna w Polsce, poszerzył ofertę o nową usługę catch-up tv. Za jej pośrednictwem abonenci mogą bezpłatnie obejrzeć w Internecie wybrane pozycje programowe ze swojego pakietu telewizyjnego.

Szczegóły telekonferencji:

Data:                               12 marca 2012 r.
Godzina:                         16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork) 
Numer telefonu:           +44 (0) 1452 555 566 (międzynarodowy)
                                         00 80 012 126 55 lub (22) 30 701 18 (Polska)
Kod telekonferencji:     57108218

Telekonferencja odbędzie się w języku angielskim.

Następnego dnia (13 marca) zapis audio telekonferencji będzie dostępny na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu pod adresem www.cyfrowypolsat.pl/inwestor w sekcji Centrum inwestora / Prezentacje.

prstats.po?p=220471

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 25.09.2014